DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Aktuality

 

 

 

ČLENSKÁ SCHŮZE 13.4. 2024

Zpráva o činnosti TK za rok 2023

     Rok 2023 začal pro nás turisty smutně. Svůj boj s rakovinou prohrál a 7. ledna ve věku 59 let zemřel dlouholetý člen a předseda Petr Radoch. Jeho jméno bude navždy spojeno s lhotskou turistikou.

  V roce 2023 měl TK 25 členů, pět členů ukončilo činnost (Fusek, Hájková, Hensirovský, Hensirovská, Stašková), jeden (P.Radoch) zemřel (25 – 6 = 19).     

    Přišly ale 3 nové členky (Budařová Ludmila, Hanáčková Zdeňka, Klabačková Dagmar), ženskou převahu trochu vyrovnali 2 noví členové – muži  (Suchý Jindřich, Trněný Jaroslav),

 19 + 5 = 24 členů v současnosti (7 mužů, 17 žen).

       Naplánovaných bylo 17 akcí, z toho dvě třídenní - Beskydy, Orava a Roháče. Uskutečnilo se 21, nejvíce v historii turistiky.

1. V lednu (21.1.) Kolem Břestecké skály, org.Žajdlík

2. V únoru (11.2.) výroční schůze za rok 2022

3. V březnu Sloupsko-sošůvské jeskyně, org.Lopatová

*Velikonoční Javořina 10.4. se nekonala, nikdo se nepřihlásil.

4.- 5. V dubnu dvě akce, 22.4. Praha, divadlo Kalich, muzikál „Voda a krev nad vodou“ (hity skupiny Elán), ogr.Malušová Mir.a 23.4. Otevření bunkru

6.- 8. V květnu tři akce, 1.5. tradiční Jarní Slápoty okolo Lhoty – Gramanec, Turistický víkend v Beskydech 19.-21.5, obě organizovala Štěpánová Jitka, Vartovna 28.5., org..Radochová

    P. Žajdlík  dal na stránky TK „8 turistických akcí 2023 očima předsedy TK“

a do Zpravodaje 2 články „Turisté v pohybu“ (červenec 2023) a „Turisté v pohybu v létě a na podzim“ (prosinec 2023)

9- 10. V červnu 2 dvě akce, cyklo Tri Kamene, 4.6.,org.S.Ratajská a třídenní zájezd na Slovensko (Fatra, Orava) s CK Vsacan, 30.6.-2.7., org.Žajdlík

11. V srpnu se turisté zapojili do oslav Vesnice roku 2023 ve Zlínském kraji (13.8.), Dozvuky 19.8.

12. V září podzimní Šlápoty okolo Luhačovic 24.9. org. J.Štěpánová

13.-14 V říjnu tři akce, 14.10. brigáda Tovaryšská studánka (nový mostek, oprava schodů), následující den (15.10.) Žítková, org.Martínková a Skalky Zdeňka Sedláčka (21.10.), org.Žajdlík

15.-16. V listopadu dvě akce, Podzimní Šlápoty okolo Lhoty 12.11., org.Ratajská a Společenský večer v Pizzerii Hluk 16.11.  org.J.Suchý

17. Na závěr roku tradiční Silvestrovský výšlap na Antoníček 31.12, tradiční akce COŠ a TK, org. Lopata a Žajdlík

18.-19. lednu 2024 dvě neplánované akce, Vzpomínkový výšlap na Petra Radocha – výstup na V. Javořinu 13.1.2024 org. Dufka a Nedělní vycházka do Hluku 14.1.2024, org.Budařová.

20. V lednu plánovaný pochod Okolo Břestku 21.1.,org.Martínková

21. V únoru Slavnostní schůze k 30.výročí založení TK, 17.2. org.výbor + přípravný štáb

Brigády: Celkem šest (2x becírek, pak

stezka, studánka, Den dětí , Vesnice roku…), nejvíce hodin (11) odpracovali: Bočková, Malušková Mirka, Žajdlík

NEJorganizátoři akcí: Žajdlík 4x, Štěpánová 3x, Ratajská 2x.

                                                                                                                         

Změny ve výboru: V březnu 2023 ukončily práci ve výboru pokladník Alena Lopatová

a místopředsedkyně Mazurková Zdeňka. Místopředsedkyní se stala Jitka Štěpánová, do výboru na post pokladníka byla kooptována Eva Martínková.

                                                                                                                       

   Propagace TK: Na stránky TK zveřejnily info a foto z akce  Alena Lopatová (Sloupsko-šošůvské jeskyně), Mirka Malušková (muzikál v Praze).  Z ostatních akcí (Jarní Šlápoty, Vartovna , turist.víkend v Beskydech, Tri Kamene, Krásy Oravy a Roháčů, Okolo Luhačovic, Žítková) info o akci + foto dodal v listopadu 2023 Staňovi Dufkovi předseda Pavel Žajdlík. A také do FOTOGALERIE TK (Fatra a Orava, Okolo Luhačovic, Skalky Zdenka Sedláčka)  

SLOVO předsedy na závěr:

   Rok 2023 byl mým vrcholem („Mount Everestem“) v turistickém klubu. Časově náročná příprava, organizování oslav  30. výročí TK, dále čtyř turistických akcí, účast na akcích (11x) a se dvěma členkami (Bočková, Malušková Mir.) na brigádách (11 hodin).

 Tři články do Zpravodaje, spolupráce s kronikářem (texty z akcí, fotografie), zpracování statistik TK 1994-2023 pro potřeby 30. výročí TK.

  Po 29 letech v TK, po 21 letech ve výboru bude rok 2024 můj poslední ve funkci předsedy. „Sestupuji z vrcholu“ a přitom budu hledat svého nástupce, aby turistika ve Lhotě mohla pokračovat.

 

    13. 4. 2024                                                                 Žajdlík Pavel, předseda TK

 

 

Usnesení z výroční členské schůze Turist. klubu Ostr.Lhota ze dne 13.4.2024

Výroční schůze schvaluje:

 1. Zprávu o činnosti
 2. pokladní zprávu
 3. zprávu o brigádnické činnosti
 4. Delegáty na Konferenci SK, 31. května 2024, v 18:30 na hřišti:

Žajdlík (předseda), Bočková (NEJčlen), Malušková Mirka, Trněná, Suchý (všichni tři za brigády), Dufka (správce webstránek)   

V případě, že někdo z delegovaných nebude moci se Konference zúčastnit, zajistí si náhradu - jiného člena TK.

 1. Obecná a finanční pravidla v turistice 2024:
 1. Členský příspěvek je stále 150 Kč, neplatí Zasloužilý člen.
 2. Pro čerpání dotace (cestovné) je nutné odpracovat 1 brigádu člen dostane

100 %. Člen nemá brigádu, čerpá jen 50 %. Na brigády nemusí Zasloužilý člen.

 1. Cestovné 6 Kč/1 km; řidič osobního auta neplatí, spolujezdci 1 Kč/1 km.

TK  doplácí 5 Kč/1km. Řidič dostane „na benzin a amortizaci“, pokud vedoucí akce udělá a pošle ZÁPIS z akce.

 1. ZÁPIS  posílá vedoucí akce mailem na dvě adresy – Martínková Eva a Žajdlík Pavel.

Při přepravě osobními auty vedoucí akce uvede počet ujetých km (tam, zpět),  jméno řidiče + jména spolujezdců. U zájezdů jednodenních i vícedenních  uvede celkové náklady na 1 osobu.

 1. Dotace (příspěvek) na jednodenní zájezd je max.30 % z nákladů na osobu
 2. Dotace (příspěvek) na vícedenní zájezd je 1000 Kč na osobu.
 3. Životní jubileum  -  příspěvek z pokladny TK 1000 Kč, včetně kytky a přání pro toho, kdo udělá oslavu pro všechny turisty. Od členů, kteří se oslavy zúčastní, se vybírá 300 Kč/os.
 4. Nejlepší člen dostává diplom a 500 Kč, kronikář 300 Kč.
 5. Správci voj. bunkru, Kuřina Stanislav, Boček Josef roční odměna 1000 Kč/osoba
 6. Členové výboru nedostávají žádnou finanční odměnu.

Výroční schůze ukládá: předsedovi zpracovat krátkou zprávu na Konferenci  SK

                                                                                           Pavel Žajdlík předseda TK

 

 


 

 

Takový byl turistický rok 2022

 Na úvod trochu statistiky: Členská základna stárne, ubývá členů (5 ruší členství, 1 zemřel).

V roce 2022 nás bylo 25, z toho 17 žen a 8 mužů. V roce 2023, pokud se nepřihlásí noví členové, nás bude jen 19, z toho 14 žen a 5 mužů. Mladí lidé nechtějí provozovat kolektivní turistiku, takže na nějaký růst členské základny to nevypadá.

    Na r.2022 bylo naplánováno 11 akcí, uskutečnilo se JEN 5. Mimo plán přibyly 2, Den dětí a zájezd do Thullnu, takže celkem bylo 7 akcí. Neuskutečnilo se 5 akcí. Turistický rok hodnotíme (výbor) jako průměrný.

 

Uskutečněné akce:

1. Machnáč, Bílé Karpaty, velikonoční pondělí, 18.4.Org.Dufka St.

29 účastníků, 15 členů TK, zbytek (14) rodinní příslušníci (děti, vnuci)

2. Otevírání bunkru 24.4.

Špatné počasí (déšť) + v obci Ovárek a pohárek, jen 5 členů

3. Šlápoty okolo Lhoty – Smíchov (u Blatničky), 22.5.org. Ratajská, 13 členů, 1 rod.přísl.,3 děti

4. Den dětí na hřišti,28.5., turisté (výbor) u skákacího „hradu“. 

5. Zájezd Českosaské Švýcarsko, 24.-28.8, 12 členů

6. Zájezd do rakouského Tullnu (výstava květin) 3.9., 9 členů

7. Silvestrovský výstup na Antoníček, 31.12.2022, 16 členů.

 

Neuskutečněné akce ze strany organizátora:

Výšlap na Lopeník v červenci (Štěpán Jar.)  

Cyklovýlet na Pepčín v srpnu (Štěpánová Lib.)

Plavání v Uh.Hradišti (Kuřinová Jar.)

Předsilvestroský výstup na Brdo (Trněná J.)

 

Neuskutečněné akce ze strany nezájmu členů:

Přes Hluboček do Míkovic,Vések (Žajdlík)

 

Poznámka: Pokud ved. akce nebude  moci akci uskutečnit, informuje o této skutečnosti členy TK

2 týdny předem.

 

BRIGÁDY

1.brigáda „becírek“ 2.5.

Zúčastnili se (10 Ž+2M): Lopatová, Mazurková, Štěpánová, Žajdlík (všichni výbor TK), Hensirovký, Hensirovská, Ratajská, Bočková, Trněná, Kuřinová, Matuštíková a Zdena Studeníková (nová členka TK)

2.brigáda, červnová:

7.6. studánka (lhotská) Ratajská, Radochová, Malušková Mir.

10.6. chodník z pravé strany žlebu v Krasoticích a od bývalého altánu po bunkr (12.6.) posekl Pavel Malušek. 13.6. studánka (lhotská) po páteční průtrži NUTNÝ úklid -  Zd.Mazurková

17.6. brigáda Krasotice „tunel“, prořezání Žajdlík, Mazurková, Trněná, Štěpánová)

 

Poznámka: Organizování brigád bude v r.2023 plně v kompetenci Jitky Štěpánové.

 

OSTATNÍ

Konference SK 20.5., Bohdan Hensirovský, člen kulturistiky a také člen TK  vyhodnocen jako

NEJLEPŠÍ ČLEN SK (navrhl odd. kulturistiky)

V říjnu  nabídka akce Skalky Zdeňka Sedláčka ve Chřibech. Doprava tam, zpět zdarma (Josef Sedláček). Nikdo se nezúčastnil (ovlivnila to VELKÁ brigáda ČČK)

Návštěva Petra Radocha v nemocnici ve Zlíně 7.11. S předsedou nejel nikdo. Pouze Mazurkovi (Zdena a Franta) Petra nechali pozdravovat. Sejde z očí, sejde z mysli !

 

6.1.2023 zemřel Petr Radoch (59 let), dlouholetý předseda TK, Zasloužilý člen. Pohřeb 11.1.

ve smuteční síni v Mařaticích, za turisty se rozloučil s Petrem předseda TK Pavel Žajdlík.

Zvýšení jízdného osobní auto (od r.2023): Řidič neplatí, dostane 6 Kč/km. Spolujezdci platí řidiči          1 Kč/km. Zbytek (5Kč/km) se proplatí z pokladny TK.

Končí s turistikou (6): Fusek, Stašková, Hensirovská Jana, Hensirovský Bohdan, Hajková Bronislava.

A (bohužel) zemřelý Petr Radoch. Čest jeho památce.

                                                                                                                        

                                                                                                                Žajdlík Pavel, předseda TK


První akce roku 2023 - Kolem Břestecké skály

Pochod Petra Stýskala kolem Břestecké skály 21.1.2023

 Na zimní turistiku „na Břestek“ se vydalo 6 turistů + 1 host. Naposled jsme tu byli „před covidem“, 18.1.2020. Lákadlem této tradiční zimní akce jsou zabíjačkové speciality. I letos nechyběly, členové fotbalového oddílu zpracovali 1100 kg vepřových „půlek“ prasete.  

 Pořadatelům i turistům přálo počasí, den před pochodem napadl první letošní sníh, cca 10 cm. Teplota kolem „nuly“, sluníčko i pod mrakem, bezvětří. Po výborné, netradiční  snídani pohodová, osmikilometrová  turistika „po žluté“.

                                                                                                          Pavel Žajdlík – předseda TK

 

První letošní akcí byl pochod Kolem Břestecké skály. Tady jsou účastníci.

 

***************************************************************************************************************************************

Turisté v Českosaském Švýcarsku  

Lhotští turisté se zúčastnili poznávacího zájezdu do Českosaského Švýcarska a to v počtu 12 turistů (Pavel Žajdlík, Jarek Trněný, Jana Trněná, Jiřka Matuštíková, Věrka Bránecká, Alena Lopatová, Jarka Kuřinová, Zdenka Mazurková, Jarka Bočková, Jitka Štěpánová, Zdenka Studeníková, Soňa Ratajská ), který organizovala cestovní kancelář EMMA z Brna s výbornou průvodkyní paní Ivou Pelcovou. Program zájezdu byl velmi rozmanitý, zajímavý a poučný. Původně jsme měli navštívit Hřensko, ale z důvodu požáru, nám byl program malinko upraven.

Program  zájezdu :

1. den

-           návštěva sklárny Nové Huti v Kamenickém Šenově – ruční výroba foukaného skla

-           prohlídka pramene Žába a sklářského hřbitova

-           návštěva Sklářského muzea ( foukané a broušené sklo, výroba skleněných lustrů )

-           prohlídka Panské skály – čedičové varhany – nejnavštěvovanější geologický útvar v ČR ( natáčela  se zde pohádka Pyšná princezna )

-           ubytování v půvabné vesničce Jetřichovice

2. den

-           zámek Moritzburg – jeden z nejznámějších saských zámků ( natáčela se zde pohádka Tři oříšky pro Popelku )

-           prohlídka Drážďan – krásné historické hlavní město Saska

3. den

-           pěší turistika k Dolskému mlýnu – soutok řeky Kamenice a Jetřichovické Bělé

-           prohlídka města Česká Kamenice – nejzachovalejší historické centrum severních Čech

-           pěší turistický výšlap do skal  - Mariina vyhlídka, dále pak výšlap na vyhlídku Falkenštejn  - obě tyto vyhlídky nám umožnili překrásný pohled do skalnaté a zvlněné krajiny Českého Švýcarska

4. den

-           odjezd busem do Děčína a plavba lodí po Labi do Hřenska

-           prohlídka skalní pevnosti Königstein – stolová hora, nejlépe chráněný hrad

-           návštěva romantického města Pirna, které je považováno za bránu do Saského Švýcarska

 

5. den

-           prohlídka zámku v Děčíně s vynikajícím průvodcem

-           odjezd domů

Všem se zájezd, který se uskutečnil 24. 8. – 28. 8. 2022, líbil a už se těší na další výlety.

 

                                                                 Text a foto: Alena Lopatová, Soňa Ratajská.

 

Více fotek najdete ve sekci FOTOGALERIE.


Šlápoty na Smíchov se vydařily

V neděli 22. 5. 2022 se uskutečnily tradiční Šlápoty okolo Lhoty – tentokrát na Smíchov.

Bylo ideální počasí na turistiku, sešlo se nás postupně na Smíchově třináct turistů. Jana Trněná, Alča Lopatová, Jarek Štěpán, Jarka Bočková, Staňa Dufka, Jarka Kuřinová, Jiřka Matuštíková, Zdenka Mazurková, Mirka Malušková, Jitka Štěpánová, Hanka Radochová, Pavel Žajdlík, Soňa Ratajská a čtyři příznivci turistiky Jarek Trněný, Adélka Bočková, Magdalénka Radochová a Bertík Radoch.

Opekli jsme si špekáčky, odpočinuli a pokračovali přes svatý Antonínek k bunkru, kde jsme pozdravili naše „správce bunkru“ – Staňu Kuřinu a Josefa Bočka. Zakončení nedělního výšlapu bylo v cukrárně u Budařů.  Určitě si někdy tuto trasu ještě zopakujeme.  

Užitečná informace: cesta pěšky z Ostrožské Lhoty od kostela na Smíchov trvala jednu hodinu. Na kole přes Hájek a Blatnici asi třicet minut. Celkem jsme ušli asi 10 km.

                                                                                          pořadatelka výšlapu Soňa Ratajská

 

Další fotky najdete ve Fotogalerii. Fotil Hasič a std.


                                         

 

BRIGÁDA 2.5. 2022 NA BECÍRKU

Děkuji turistům za brigádu na „Becírku“ u hřiště.  Brigáda na stezce k Antonínku bude v pátek 27.května. Pokud by pršelo, tak o týden později 3. června. Sraz v Hájku (u Maluškového) v 16 hodin.  Ještě po prohlídce stezky upřesním pracovní nástroje. Pavel Žajdlík - předseda TK

VELIKONOČNÍ VÝŠLAP NA MACHNÁČ

Rekordní počet 29 členů a příznivců turistiky vyrazilo na Velikonoční pondělí na Machnáč. Ve Lhotě ukazoval teploměr deset stupňů, na Vyškovských Bošáčkách, odkud se šlo na Machnáč, ukazoval o pět stupňů méně. I přesto počasí docela přálo, mohlo být sice trošku tepleji, ale hlavně, že nepršelo.  Z Machnáče jsme se pokochali krásnými výhledy, po cestě zpět bylo občerstvení v horské chatě Vyškovec. Celá trasa měřila něco málo přes 11 kilometrů. Z naší Lhoty na Vyškovské Bošáčky, které leží v katastru obce Vyškovec, to bylo autem 38 km.

Macháč - část našich turistů na vrchholu. Text a foto: std

 

Klub ocenil Stanislava Kuřinu

Na své výroční členské schůzi, která se konala druhou březnovou sobotu, ocenilo vedení lhotské turistiky svého bývalého předsedu a také aktuálního kronikáře a správce bunkru Stanislava Kuřinu. Titul Zasloužilý člen klubu dostal za dlouholetou činnost a vedení klubu. Titul předal předseda turistů Pavel Žajdlík.

Stanislav Kuřina je čtvrtým členem turistiky, který titul obdržel. První byl v roce 2 004 Milan Straka, druhý v roce 2007 František Kotačka, třetí byl v roce 2013 Petr Radoch. Plán na rok 2022 se bude postupně dotvářet. Budeme ho aktualizovat, zatím ho najdete v sekci AKCE 2022.                                                                                     std

Výbor TK: předseda Pavel Žajdlík, místopředseda - Zdenka Mazurková, pokladník - Alena Lopatová, člen výboru (brigády) - Jitka Štěpánová.  

Síň slávy lhotské turistiky. Předseda Pavel Žajdlík předává Stanislavu Kuřinovi titul Zasloužilý člen. Foto: Hasič.

                                                                                              


Šlápoty okolo Lhoty. Šlo se přes dva rybníky

Předposlední říjnovou neděli uspořádali turisté tradiční Šlápoty okolo Lhoty. Hlavní organizátorka Jarmila Bočková naplánovala trasu od lhotského hřiště, kolem nového rybníka Drahy, k dalšímu rybníku Močidla, dál se šlapalo k Tovaryšské studánce, odtud na Střečkův kopec (360,5 m n. m.). Přes Antoníček se šlo k bunkru, kde nás přivítali správci Stanislav Kuřina a Josef Boček. U bunkru se opékaly špekáčky. Závěr byl v cukrárně U Budařů. Aplikace ukázala celkem 10. 8 km v parádním slunečném počasí. Vydařené akce se zúčastnilo třináct členů nebo příznivců turistiky.

Podzimní Šlápoty okolo Lhoty, jedním z vrcholů byl Střečkův kopec. Další fotky najdete v sekci Fotogalerie. 

Z Dolních Věstonic do Mikulova. Turisté přešli Pálavu

Po delší přestávce, zaviněné zákazem společných akcí, se lhotští turisté vydali druhou červencovou sobotu na přechod Pálavy. Jedná se o chráněnou krajinnou oblast v nejteplejší části Moravy. „Naše trasa vedla z Dolních Věstonic po červené turistické značce až do Mikulova. Cestou jsme se zastavili na zřícenině Dívčího hradu, nejvyšším bodu Pálavy Děvíně (550 m.n.m.),  na zřícenině Sirotčí hrádek a vyhlídce Kozí Hrádek v Mikulově,“ prozradila hlavní organizátorka akce Hana Radochová. Celková trasa byla cca 17 km za příjemného slunečného počasí. Akce se zúčastnilo celkem 14 osob.

                                                                                                                                   Hana Radochová. Foto: Hasič

 

Více fotek najdete v sekci Fotogalerie.


CYKLOVÝLET – SUCHÁ LOZ – 4. 7. 2021

Cyklovýletu do Suché Lozi se zúčastnilo 12 cyklistů.

Trasa tam i zpět vedla většinou  po cyklostezkách : Ostrožská Lhota – Hluk – Dolní Němčí – Nivnice – Suchá Loz. Program :

-           Suchá Loz - ochutnávka kyselky Slatiny

-           zastávka Volenov – prodej italského zboží.

Ujely jsme asi 44 km, počasí ideální na kolo, trasa vedla většinou po rovině  - co víc si přát.

 

                                                                              Text: Soňa Ratajská,  foto: Stanislav Dufka   

Turistika hodnotila rok 2020. Byli jsme zavřeni doma, hlásí předseda

Rok 2020 byl výjimečný, na jaře začala celosvětová pandemie koronavirus (v ČR od 2. března) a ochromila vše kolem nás. Bylo silně omezeno setkávání lidí, aby se zamezilo šíření nemoci covid-19. To se pochopitelně projevilo účastí lidí na sportovních, turistických, kulturních a společenských akcích. Byli jsme zavřeni doma!

Na rok 2020 bylo naplánováno 24 akcí a 2 brigády. Turistických akcí se uskutečnilo pouze devět (9). V lednu jsme šlapali Okolo Břestecké skály, v březnu zvládli bowling v Hluku.

V dubnu (13.) Velikonoční Javořina, ale jen individuálně ve dvojicích. V květnu rozvolnění opatření omezující pohyb lidí, tak se uskutečnily (3.5.) Šlápoty okolo Lhoty a Výstup na Lysou horu (30.5.) Na Lysou šlapalo 44 turistů, 17 členů TK, 27 veřejnost. Ze 44 účastníků bylo 13 dětí.  Akci zorganizovala Hana Radochová.  Až v červnu (6.) se slavnostně po zimě otevřel bunkr pod svatým Antoníčkem.  Na Suchov (plánovaný na červen) se jelo na kolách až 2. srpna.

Další větší turistická akce byla až 3. října, výstup na Kelčský Javorník (7 členů TK, 3 veřejnost). Kelčský Javorník opět zorganizovala Hana Radochová. Děkuji jí za zorganizování dvou velkých, na zajištění náročných akcí.

Závěrem roku, 31.12 jsme se mnozí vydali opět individuálně nebo ve dvojicích na Silvestrovský výšlap na sv. Antonínek.

V roce 2021 pandemie pokračovala, až 1. května se 5 členů TK sešlo se Slováky a ostatními Moraváky (Čechy) na Javořině (Prvomájový anticovidový bezrouškový výstup).

Brigády byly naplánovány dvě, jarní „becírek“u hřiště a červnová stezka ke svatému Antonínku. Brigád bylo nakonec sedm, aspoň jednu klasickou, manuální brigádu odpracovalo 10 členů. Dva členové si odpracovali intelektuální brigádu. Staňa Dufka při správě Webstránek TK, Hana Radochová zajišťováním Lysé hory a Kelčského Javorníku. 12 brigádníků z 27 dostává jako odměnu členský příspěvek 150 Kč na rok 2021 zdarma.

Plánovat na rok 2021-22 je těžké. Nikdo nevíme, čím nás covid – 19 zase na podzim překvapí. Návrh akce poslala jen Soňa Ratajská, cyklovýlet do Suché Lozi, Jarmila Bočková Podzimní šlápoty.  V plánu je třídenní zájezd na Donovaly (Slovensko). Na závěr: počet členů 27, z toho 19 žen a 8 mužů.

Výbor TK: předseda Pavel Žajdlík, místopředseda Mazurková Zdenka, pokladník Lopatová Alena, člen výboru (brigády) Štěpánová Jitka.

O PŘESNÝCH TERMÍNECH AKCÍ BUDEME VČAS INFORMOVAT.

                                             Pavel Žajdlík předseda TK (na výroční schůzi TK 11. června 2021).

 

Zprávu o činnosti klubu čte předseda Pavel Žajdlík

 

Jako host se členské schůze zúčastnil předsedsa SK Ostrožská Lhota - Josef Lopata(vlevo).

Foto: 2 x std.

KVĚTEN 2021: Anticovidový výšlap na Velkou Javořinu

Velká Javořina přivítala účastníky anticovidového výšlapu. Šli také turisté z naší Lhoty

Agentura AV, jmenovitě Antonín Vrba z Velké nad Veličkou byl hlavním organizátorem Prvomájového anticovidového výstupu na Velkou Javořinu (970 m n. m.).

To byla přesně ta akce, na které neměl scházet žádný příznivec turistiky ze Slovácka a Horňácka. Výšlap startoval v sobotním dopoledni na Vápenkách u kapličky. Akce byla mezinárodní, pořádána společně z turisty ze Staré Turé.  Co všechno čekalo na zhruba sto padesát účastníků výšlapu?

Na úvod si účastníci zazpívali hymny Česka a Slovenska, výšlap byl komentovaný horňáckým horským vůdcem Dorkem Čermákem, každý účastník dostal pamětní list od známého malíře Františka Pavlici z Hroznové Lhoty a v neposlední řadě vyhrávala na vrcholu horňácká cimbálová muzika Kubíci. Počasí vyšlo jako na objednávku, hlavní organizátor mohl být spokojený.

„Účast je výborná, nechal jsem vyrobit dvě stovky diplomů. Jsem strašně rád, že v hojném počtu přišli i Slováci, nescházela horňácká cimbálovka. Může to být pilotní projekt společně se Slováky. Nějaká předběžná domluva je, že bychom příští rok vyšli na Javořinu ze Staré Turé. Oni dneska přijeli za námi, my za rok za nimi. Uvidíme, jak to bude v budoucnu,“ plánuje Tonda Vrba a ještě dodává. „Jednalo se o sportovní akci, na které jsme chtěli prezentovat, že zdraví se dá posilovat hlavně v přírodě a bez roušek.“

Na Velkou Javořinu zamířila také skupina turistů z naší Lhoty. Výšlap na nejvyšší bělokarpatský vrchol si pochvaloval také šéf místních turistů Pavel Žajdlík.

„Akce prvomájová Javořina se velmi vydařila. Bylo krásné počasí, účast velká, atmosféra příjemné, nebyli jsme na suchu ani o hladu. Trošku bolí nožky, aplikace mně ukazuje, že jsme ušli celkem 14 kilometrů. Musím také pochválit komentovaného průvodce, dozvěděli jsme se další zajímavosti z Bílých Karpat.  Spokojenost s celou akcí a organizací je velká,“ pochválil výšlap šéf  lhotských turistů.

Ještě pro pořádek dodejme, že trasa startovala už ve zmiňovaných Vápenkách, šlo se kolem chaty Modřinka, dál přes novou asfaltovou cestu k Bětiny Javoru a odtud přímo k vrcholu. Zpět se šlo individuálně. Celá trasa měřila kolem 15 kilometrů. Z naší Lhoty šlo pět členů klubu a dva příznivci.

 

                                                                                                                Text a foto: Stanislav Dufka

 

ZÁŘÍ 2020. Turisté se starají o Tovaryšskou studánku

 K turistické stezce  Lhota - Svatý Antonínek a vojenskému bunkru si lhotští turisté vzali na starost péči o Tovaryšskou studánku ve Chmelincích. V sobotu 12. září 2020 se sešlo sedm členů, kteří byli ochotni "za špekáček" pracovat na vybudování bezpečného přístupu ke studánce - 40 pohodlných schodů. Přestože jsme pracovali v lese, pořádně jsme se zapotili. Všem brigádníkům moc děkuji.   Zveme všechny občany na vycházku ke studánce, je tu i upravené ohniště a posezení, kde si můžete s dětmi opéct špekáčky.

Sedmička brigádníků u Tovaryšské studánky. Více fotek najdete ve Fotogalerii.

Text a foto:  Pavel Žajdlík - předseda TK.

 

 

Stezka k Antoníčku terénem je průchodná

S Bohdanem Hensirovským jsme pročistili cestu z Hájku až k lhotské studánce (10 – 13 hod), hlavně „tunel“ v Krasoticích. Teď tam mohou i cyklisté na horském kole, aniž by si srazili hlavu o stromy, větve napříč. Tam jsme si připadali jako v džungli (viz foto). Ó, jak nám chutnala i voda ze studánky!   Pár fotek najdete ve Fotogalerii.                                 

                                                                                      Text a foto:   Pavel Žajdlík

 

Turisté otevřeli bunkr pod Antonínkem. Mají to perfektní, pochválil je blatnický místostarosta

Takové menší výročí můžou slavit naši turisté. Do páté sezony jde jejich zrekonstruovaný bunkr pod Svatým Antonínkem. Lhotští turisté objekt slavnostně otevřeli první červnovou neděli. Obyčejně se po zimní přestávce bunkr otvírá pro veřejnost v polovině dubna, ale ze známých koronavirových důvodů se letos sezona o něco zkrátila. Na slavnostním zahájení nescházela starostka Blatnice pod Svatým Antonínkem Svatava Blahýnková a také místostarosta Antonín Hanák, který na slavnostním otevření řekl.

„Všichni bychom měli poděkovat pánům Bočkovi a Kuřinovi, že bunkr udržují a starají se o jeho perfektní stav. My všichni jsme za to velice rádi, nejen my, ale i turisté, kteří k nám jezdí.  Každý cíl, který je v našem regionu navíc, je pro turistiku dobrý. Ne desítky, ne stovky, ale tisíce lidí sem chodí a všichni říkají, že to mají v bunkru perfektní,“ pochválil lhotské průvodce bunkru blatnický místostarosta, který přijel na otevření na ruské sajdkáře Ural M 72. Více se dozvíte v novém zpravodaji. Fotky jsou ve Fotogalerii.

                                                                                                                                                       std


 

Lhoťané na královně Beskyd. Lysou horu zdolalo všech 44 účastníku

Lysá hora se svou nadmořskou výškou 1323 metrů nad mořem je označována jako královna Moravskoslezských Beskyd. Tak na tuto královnu se poslední květnovou sobotu vypravili turisté z naší Lhoty. Akce byla v dlouhodobém plánu turistického klubu a po koronavirovém uvolnění se také mohla uskutečnit. Hlavní organizátorka Hanka Radochová byla v šoku z počtu přihlášených účastníků.

„Jsem velmi překvapená počtem přihlášených lidí. Říkala jsem si, že nás bude tak deset patnáct, 44 lidí je fakt moc. Zhruba půlka je členů turistiky a zbytek jsou naši příznivci a kamarádi,“ prozradila hlavní organizátorka. Také předseda turistiky byl z počtu účastníků mile překvapen. „Nevěřil jsem, že se na Lysou horu vydá tolik lidí, všechny sázky bych prohrál. “ hlásil s úsměvem Pavel Žajdlík.

 Počet účastníků také rozhodl o tom, že se objednal autobus. „Myslím, že doprava neměla chybu. Příště pojedeme zase autobusem, je to komfortnější, nebyl žádný problém, nikdo se neztratil. Není žádná sranda řídit tři hodiny tam, jít na výšlap a řídit zase tři hodiny zpátky,“ dobře ví Hana Radochová, která si pochvalovala i počasí. Sice spadlo pár kapek, těsně pod vrcholem se objevily i sněhové vločky, ale nakonec se rozpršelo až v cíli. „Trasu znám a vím, že když prší, tak je to klouzavé a nepříjemné. Vzhledem k tomu, že nám vyšlo i počasí, tak hodnotím výšlap jako výborný.“

Na nejvyšší vrchol Beskyd se dostanete z několika míst. Turisté zvolili start a cíl u hotelu Petr Bezruč, který stojí nad obcí Malenovice. Trasa tam vedle od hotelu přes rozcestí Hradová, skautskou mohylu Ivančena, rozcestí Malchor a odtud k vrcholu Lysé hory.
Délka trasy je celkem 6,5 km. Výšlap trvá individuálně, dle fyzické zdatnosti účastníků. Průměrný turista ho zvládne bez zastávek kolem dvou hodin. Cesta zpět vedla přes památník obětem Lysé hory, Lukšínec, hospodu U Veličků a cíl hotel Petr Bezruč. Trasa zpět je asi o kilometr delší. 

                                                                      Stanislav Dufka. Hromadu fotek najdete ve Fotogalerii.

 

Na Šlápoty okolo Lhoty vyrazilo osm členů

První květnovou neděli byly v plánu tradiční šlápoty s opékáním špekáčků. Sešlo se nás osm. Jmenovitě: Jarka Bočková, Josef Boček, Soňa Ratajská, Hanka Radochová, Jarka Kuřinová, Staňa Kuřina, Pavel Žajdlík a Bohdan Hensirovsky.
Vyšli jsme z Hájku směrem nad Oboru, dále ke svatému Antonínku, odtud na Střečkův kopec a k Tovaryšské studánce. Tam jsme si opekly špekáčky a vraceli jsme se přes Chmelince, kolem rybníčku Močidla, dolů ke splavu a domů.  Počasí nám přálo, akce se vydařila.

                                                                                                                                 Jarka Bočková


Květnové Šlápoty okolo Lhoty uspořádala a fotky poslala Jarka Bočková. Další fotky najdete ve Fotogalerii. 

 

Turistika žije. Lhoťané zamířili o Velikonocích do přírody. Ve dvou – podle zákona

Jako jeden z mála sportů turistika žije. Mohl se tom přesvědčit každý člen spolku turistů z Ostrožské Lhoty. Těsně před Velikonocemi jim přišel tento mejlík.

„Už jistě můžeme ze známých korovirových důvodů odpískat společný, oblíbený a už tradiční velikonoční výšlap na Velkou Javořinu. V ohrožení jsou vlastně všechny akce v první polovině letošního roku. Proto navrhuji netradiční výšlap. Příští víkend máme Velikonoce, tak se vydejme do přírody. Pěkně podle zákona ve dvou. Vyberte si jeden z volných velikonočních dnů a zajděte, nebo zajeďte na kole, ve dvojku na známé nebo i neznámé místo. Vemte si nové turistické tričko, ještě lépe nějakou velikonoční ozdobu a vyfoťte se. Fotku pošlete, šupneme ji na stránky,“ tento mejlík poslal členům klubu správce turistického webu Stanislav Dufka.

Jako jeden z prvních reagoval bývalý předseda Stanislav Kuřina se svou manželkou a spojil příjemné s užitečným.

„Na Velikonoce jsme byli u Tovaryšské studánky. Bylo nutné ji před sezonou vyčistit, opravit provizorní můstek a zavěsit turistickou schránku. Dál jsme se vypravili na Střečkův kopec, Smíchov a na Svatý Antoníček,“ prozradil Standa Kuřina svoje velikonoční aktivity.

Ve lhotské turistice jsou také manželé Jaromír a Liba Štěpánovi z Ostrožské Nové Vsi, kteří zamířili na Hodonínsko. „Byli jsme na Radějově, Strážnici a také v Chřibech, popisoval trasu Jaromír Štěpán.“

Cíle lhotských turistů byli o velikonočním víkendu různé. Oblíbený vrchol Bílých Karpat Velká Javořina, cyklovýlet k Břestecké skalce, ke kapli Barborka, k rozhledně Radošov nebo také na blízkou Babí horu.

Ještě dodejme, že Turisté z Ostrožské Lhoty mají ve své správě obnovený vojenský bunkr pod Svatým Antoníčkem. Jeho každoroční slavnostní otvírání se v tradičním dubnovém termínu z pochopitelných důvodů neuskuteční. Jeho správci Josef Boček a Stanislav Kuřina se tak těsně před svátky připravovali na posunutou sezonu. „Provedli jsme prořez klestí, zhotovili ohniště a celkovou úpravu kolem.,“ řekl na závěr Kuřiny. 

                                                                                                                           Stanislav Dufka. Fotky najdete ve Fotogalerii

Březnový bowling v Hluku vyhrál předseda

Do Hluku, na tradiční březnový bowling, nás dorazilo jen šest lidí. Pěšky, tam i zpět, šel jen Pavel Žajdlík. Ostatní se rozhodli pro pohodlí aut, protože Alena by to z časových důvodů nestíhala. Stačila nám jedna dráha. Kouleli jsme celkem vyrovnaně, ale první cenu si nakonec odnesl čerstvý předseda Pavel Žajdlík, druhá byla Jarka Kuřinová a třetí Alena Lopatová. Všichni jsme se shodli, že to bylo fajn strávené nedělní odpoledne.

Zdena Mazůrková. Foto: Stanislav Kuřina.

 

22.2. 2020

Turisté mají nového předsedu. Klub povede Pavel Žajdlík

To nejdůležitější se událo na výroční schůzi turistů hned na úvod. Předseda Stanislav Kuřina požádal ze zdravotních důvodů o uvolnění z funkce. Do voleb, které budou v příštím roce, povede klub Pavel Žajdlík.

Stanislav Kuřina zůstává dál řádným členem a nadále bude ve funkci kronikáře klubu. Dnes už bývalý předseda dostal ocenění za svoji práci v letech 2013- 2019.

V diskuzi vystoupil mimo jiné také šéf celého SK Josef Lopata, který poděkoval bývalému předsedovi za práci v turistice a celém lhotském sportu.

Plán akcí se bude aktualizovat průběžně.

Na schůzi byli zvoleni delegáti na výroční konferenci, která se uskuteční 4. dubna.

Letošní turistickou sezonu by měli lhotští turisté otvírat u bunkru v neděli odpoledne 19.4. Měla by být k vidění i vojenská historická technika. Tak se přijděte podívat.

Výbor Turistického klubu Ostrožská Lhota má následující složení:

Předseda:                    Pavel Žajdlík

Místopředseda:              Zdenka Mazurková

Kronikář:                      Stanislav Kuřina

Pokladní:                       Alena Lopatová

Práce s mládeží:            Jitka Štěpánová

                                                                        std. Fotky ze schůze ve Fotogalerii

 

Rekordně na Silvestrovém výšlapu na Antoníčku

Centrum otevřená škola společně s turisty uspořádali už tradiční Silvestrovský výšlap na Antoníček. Poslední den v roce 2019 se šlo na Antoníček už podvacáté. Sraz byl v 15 hodin u kostela a účast byla takřka rekordní.

„Nikdy to nepočítáme, ale přišlo hodně lidí. Myslím, že jich bylo vůbec nejvíc za dobu výšlapů. Mohlo jich být kole sedmdesáti. Lidi si výšlap užívali a byli v dobrém rozmaru. U chaty se jako obvykle opékaly špekáčky a Eva Zajícová zazpívala s kamarádkou koledy, nescházel ani ohňostroj,“ prozradil jeden z hlavních organizátor výšlapu Josef Lopata a dodal.  „Měl jsem z celé akce dobrý pocit. Je to nějaká tradice, která má hodnotu a je dobré ji udržovat. Tímto bych také chtěl poděkovat všem organizátorům vydařené akce.“

Výšlap na Brdo

Předposlední den v roce 30.12 2019 zorganizoval Turistický klub Ostrožská Lhota výlet na velkou turistickou akci s názvem Předsilvestrovský výšlap na Brdo. Výstup na nejvyšší kopec Chřibů Brdo se uskutečňuje vždy 30. prosince v roce. Zakladatelem tohoto nejmasovějšího turistického výstupu ve Zlínském kraji je KČT – Tom Tupesy. Turisté z naší Lhoty se této akce pravidelně zúčastňují.         

                        

                                                                                                                                               std               

                          Fotky najdete ve Fotogalerii. 

Z Antoníčku fotil Václav Pavlas, z Brda poslala fotky Jana Trněná. 

 

 

Turisté v Břeclavi, Valticích a Mikulčicích

Turistický klub společně s červeným křížem zorganizovali výlet do Valtic a blízkého okolí.

Ve Valticích jsme navštívili zámek, kde právě probíhal čokoládový festival. Byla to pastva pro oči i chutě. Na valtickém zámku probíhala výstava kostýmů z filmu Marie Terezie, který se právě na zámku filmoval. Prošli jsme se vyhlášeným zámeckým parkem i bylinkovou zahrádkou. Velmi zajímavé byla i prohlídka Muzea vinařství, zahradnictví a krajiny

Nad Valticemi jsme se prošli kolonádovou Reistna, které je na kopci Homole. Z kolonády byly krásné výhledy do sousedního Rakouska.  Na státní hranici s Rakouskem jsme si prohlédli Muzeum železné opony.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Břeclavi – Poštorné, kde jsme si prohlédli zajímavý cihlový kostel, který postavili Lichtenštejnové. Dál jsme se zastavili v Mikulčicích na Slovanském hradišti, vyslechli zajímavý výklad o životě a osídlení, prohlédli zajímavé předměty a základy staveb. Také díky krásnému počasí se výlet, který se uskutečnil poslední říjnovou sobotu, vydařil.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Foto: archiv SR. Text:   Alena Lopatová


Z Kamenné búdy až na vojenskou věž Jelenec

Věž nebo chcete –li rozhledna Jelenec na kopci Jelenec (925 m n. m.) v Národní přírodní rezervaci Javorina se nachází přímo na hranici mezi Českou a Slovenskou republikou. My jsme se v počtu čtyř členů a tří příznivců klubu rozhodli, že se na rozhlednu vydáme z Kamenné búdy, dál kolem havarovaného letadla, kolem straňanského Štrbáně, poté po zelené značce, která vede pod Jelenec a odtud přímo k rozhledně.

Není to rozhledna jako taková a není ani uvedena v turistických mapách. Jedná se o bývalou vojenskou věž, která za éry socialismu sloužila také jako cvičný cíl pro armádní stíhačky. Po rozdělení Československé republiky v roce 1993 nebyly doposud vyřešené majetkoprávní vztahy. Pozemek pod věží patří České republice, věž a okolní zchátralé objekty zase Slovenské republice.

Z důvodu silného větru jsme vystoupali jenom do druhé patra, do výšky 16 metrů.

Vstup na kovovou věž, která je dle statiků v pořádku, je na vlastní nebezpečí, stejně jako pohyb v areálu bývalé vojenské základny. Vystoupat po kolmých kovových žebřících na "vyhlídkovou plošinu" až do výšky téměř 20 m patří mezi adrenalinový zážitek. My jsme z důvodu silného větru vystoupali jenom do druhé patra, do výšky 16 metrů, v počtu tří členů. Tak snad příště vystoupáme až na samý vrchol.

Je potřeba napsat, že tak úžasný výhled na celé Bílé Karpaty a Velkou Javořinu neposkytne turistovi žádná z okolních rozhleden.

Po menším adrenalinovém zážitku jsme se vydali na oběd k Holubyho chatě, kde jsme strávili asi hodinu. Zpět jsme šli po červené značce kolem Bětina Javoru až ke Kamenné búdě.

Autem: Ostrožská Lhota  - Kamenná búda.

Po svých:  Kamenná bouda – kolem vrtule, nad Štrbáněm, pod Jelence – Jelenec – Holubyho chata – Velká Javořina – U Bětina Javoru – Kamenná búda. Celá trasa měřila cca 20 km.

Časový itinerář akce: Neděle 22.9 2019.  Start v Ostrožské Lhotě u Jednoty v 9.30. 10 hodin příjezd na Kamennou búdu 10.05, odchod směr Jelenec 10.06. Rozhledna Jelenec 13.05 (cca 12 km). Holubyho chata 13:51 (oběd), vrchol Velké Javořiny: 15:28. U Bětina Javoru 16.05, Kamenná búda.16:39. Celá trasa cca 20 km. Příjezd Ostrožská Lhota: 17.10 hodin.

                                                                                  Text a foto: std. Další fotky ve Fotogalerii.

 

Slovinsko a Chorvatsko. Září 2019

Skupina deseti lhotských turistů se vydala na šestidenní zájezd do Slovinska a Chorvatska    (2. – 7. 9. 2019).

   První a šestý den byl na cestu „přes noc“. Během čtyř dnů jsme navštívili v oblasti Julských Alp, v Triglavském NP  Bohinjské jezero, lázeňské městečko Bled se světoznámých horským jezerem Bled, hlavní město Ljubjanu, jednu z nejbohatších jeskyní s krápníkovou výzdobou na světě  Postojnskou jamu. Prohlídka je prostřednictvím vláčku s otevřenými vagony (3,7 km) a pěšky (1,5 km).

   Podnikli jsme celodenní výlet podél pobřeží Istrijského poloostrova do tří měst - lázeňského letoviska Opatija, starořímského obchodní města Pula se zachovalým amfiteátrem                   a starobylého města Poreč.  Navštívili ostrov Krk a město stejného jména, které je  schované za hradbami starými  2000 let, jachtařské středisko Punat, odkud jsme vypluli na odpolední plavbu po Jaderském moři se zastávkou na ostrůvku Košljun s etnografickým muzeem  a františkánským klášterem,  kolem ostrova Cres, kde se nachází hnízdiště supů bělohlavých, na ostrov Plavnik s modrou jeskyní s možností se v ní vykoupat. Z naší skupiny se našli čtyři odvážlivci - Pavel Žajdlík, Jitka Štěpánová, Alena Lopatová a Jana Trněná. Po sedmi hodinách strávených na moři návrat do hotelu Uvala Scott v Kraljevici, ve kterém jsme pobývali 3 noci.

   Poslední den národní park Plitvická jezera, místo natáčení filmů o Vinnetouovi. Pěšky po stezkách, lávkách, lodí po jezeru, vláčkem. Je jen škoda, že po celý den pršelo! Ale stálo to za to. Přes Maďarsko se opět „na noc“ vracíme do České republiky. Příjezd do Ostrožské Nové Vsi kolem druhé hodiny ranní (sobota 7. 9.), kde nás očekávali naši řidiči a odvezli domů. Děkujeme.

    Po celou dobu našeho putování nás doprovázela průvodkyně Eva Chlebková z CK Vsacan tour Vsetín. Poděkování patří řidičům, kteří nás všude bezpečně po celou dobu přepravovali. Velké poděkování patří od nás všech Aleně Lopatové, která tuto akci zajistila. Dík, dík!

   Text: Stanislav Kuřina. Foto: Pavel Žajdlík, více fotek najdete ve fotogalerii.

 

 

Zakarpatská Ukrajina zblízka

Centrum otevřená škola a Turistický klub Ostrožská Lhota uspořádali v závěru srpna kulturně – poznávací zájezd na Ukrajinu. Ve Starém Martinově jsme položili kytici k pomníku padlých vojáků 75. pěšího pluku z Jindřichova Hradce, kteří padli v bojích u této vesnice
v červnu roku 1915.

Na Ukrajině se o předposledním srpnovém víkendu slavil Den nezávislosti. Deklarace o vyhlášení nezávislosti Ukrajiny byla přijata 24. srpna 1991. Nezávislá Ukrajina byla pak vyhlášena 1. prosince.

Při této příležitosti jsme se aktivně zúčastnili kulturního programu ve Starém Martinově, na který nás pozvala starostka a sestra Bohdana Hensirovského, který žije v naší Lhotě. V místním menším kulturním domě vystoupili muzikanti Martin Deyl a Josef Slovák, závěrečná písnička už byla v provedení vybraného lhotského pěveckého sboru.

Během pětidenního zájezdu jsme se podívali do Užhorodu, Ivano - Frankovska, Halíče, Starého Martinova, Jaremči, Jasenji a na závěr do Koločavy, kterou proslavil Ivan Olbracht svým románem Nikola Šuhaj Loupežník. Na místním hřbitove se po krátkém hledání našel i hrob známého zbojníka.

Podrobný report z Koločavy bude později. Hromada fotek je ve Fotogalerii. Foto: Stanislav Dufka, Lenka Kořínková.

                                                                                                          std

To je část společné fotky ze Starého Martinova. Mrkněte do Fotogaleri, tam je hromada fotek. 

CYKLOVÝLET – VELEHRAD – POUŤ – 2019

5. července 2019 jsme uskutečnily cyklovýlet na Národní pouť na Velehradě.

Pouť je každoroční oslavou svatých Cyrila a Metoděje.

Akce se zúčastnily : Jarka Bočková, Marie Malušková, Hana Radochová, Zdena Mazurková, Soňa Ratajská a turistická kamarádka ze Zlechova Lenka Kořínková.

Trasa vedla z Ostrožské Lhoty přes Staré Město, dále pak směr Zlechov – kde jsme před Zlechovem odbočily na „družstevní asfaltovou cestu“, která končí u hlavní cesty z Tupes na Velehrad. Tuto trasu všem doporučujeme – není zde provoz a je mírně do kopce. Kola jsme zaparkovaly na hlídaném parkovišti kol bez poplatku za bazilikou.

Na Velehradě jsme si prohlédly baziliku, nové sochy svatého Cyrila a Metoděje.

Zpáteční cesta byla po cyklostezce Velehrad - Staré Město – Ostrožská Lhota.

Sponzorky občerstvení : Hanka  ( narození vnučky Kateřinky ) a Zdenka ( ten den slavila narozeniny ). Ještě jednou holky děkujeme.

Ujely jsme asi 50 km, počasí ideální na kolo, trasa vedla většinou po rovině  - co víc si přát.

                                                                                             Soňa Ratajská  

 

 

Trasa Lhota- Velehrad a zpět. Ujely jsme asi 50 km, počasí ideální na kolo, trasa vedla většinou po rovině. říká vedoucí akce Soňa Ratajská ( s kolem). Foto: Lenka Kořínková. 

 

Airsoftová ukázka u bunkru

Turistický klub uspořádal poslední červnovou sobotu u bunkru pod Svatým Antonínkem jedinečnou airsoftovou ukázku. Je to moderní druh sportu, ve kterém po sobě hráči střílejí malými lehkými plastovými kuličkami ze stlačeného vzduchu poháněných zbraní, které svým vzhledem zpravidla napodobují zbraně reálné.

Akce se uskutečnila při příležitosti ukončení školního roku. I když se ukázka kryla s rybářskými závody a turnajem přípravky, tak byli pořadatelé nakonec s účastí spokojení. „Přišlo něco kolem stovky lidí, takže po rozpačitém začátku nakonec spokojenost,“ hlásil šéf lhotské turistiky Stanislav Kuřiny. Není bez zajímavosti, že členové  airsoftového klubu z Veselí nad Moravou u bunkru nocovali.

                                                                                                                                          std                                                              

 Členové  airsoftového klubu z Veselí nad Moravou u bunkru dokonce nocovali. Více fotek najdete ve fotogalerii.

  Foto: std. 

Velikonoční Javořina s rekordní účastí a fenkou Edeskou

Už je skoro tradicí, že turistika organizuje na velikonoční pondělí výšlap na Velkou Javořinu. Stejně tomu bylo i v letošním roce. Odjíždělo se z deset ráno od prodejny Jednoty v rekordním počtu sedmnácti členů a příznivců turistiky. Všechny doprovázel pes, který se jmenoval Edeska.

Jelo se přes Novou Lhotu, parkovali jsme u Kubíkova vrchu (684 m.n.m.). Dál jsme pokračovali lesem po zelené značce na Kašpariskův vrch, kde je Dibrovův pomník. Odtud dále po červené až na vrcholovou louku Velké Javořiny (970 m.n.m.). Celá trasa až na jednu výjimku mírně stoupá, žádné náročné úseky.

Z Kubíkova vrchu je na hřeben 6,2 km, dál se šlo asi 400 metrů dolů na slovenskou stranu k Holubyho chatě. Celá trasa měla převýšení 286 metrů. Na chatě se předseda turistiky Stanislav Kuřina nečekaně setkal a pozdravil se svými kamarády z turistického klubu TJ Spartak Myjava. Šéf slovenských turistů Peter Gitschinský nám dal dokonce zahrát za doprovodu harmonikáře jednu moravskou písničku. Po malém občerstvení na Holubyho chatě jsme po maličko kratší trase vraceli zpět na Kubíkův vrch.

Celkem jsme ušli 12.4 kilometru s už vzpomínaným převýšením 286 metrů. Vrchol Velké Javořiny je nejvyšším vrchem Bílých Karpat. Leží v nadmořské výšce 970 metrů. Fotky najdete ve FOTOGALERII.

                                                                                                          std

Otevřením bunkru se zahájila sezona. Armáda přivezla  dokumenty

Už čtvrtý rok si můžou zájemci prohlédnout vojenský bunkr pod Svatým Antonínkem. Slavnostní otevření a zahájení sezony se uskutečnilo druhou dubnovou neděli. Turisté z naší Lhoty, kteří celý objekt zrekonstruovali, také převzali od zástupce Armády České republiky dokumenty od zmíněného objektu.

„Chtěl bych u nás přivítat hosta, kterého si hodně považuji. Praporčice Beata Králová z Krajského vojenského velitelství Zlín nám přivezla dokumenty, které jsme čtyři roky sháněli,“ řekl na úvod šéf lhotské turistiky Stanislav Kuřina.  

Výstavba vojenského bunkru se datuje do šedesátých let minulého století. Ve Zlínském kraji by podobných objektů mělo být minimálně patnáct. Jediný zpřístupněný veřejnosti je právě pod Svatým Antonínkem. Objekt sloužil armádě v 70. letech jako pozorovatelna. V roce 2012 byl převeden Ministerstvem obrany na obec Ostrožskou Lhotu. Praporčice Beata Králová neskrývala překvapení z aktuálního stavu bývalého vojenského objektu.

„Když jsem k vám jela, tak jsem si myslela, že se jedná o neformální předání dokumentace. Jsem strašně překvapená, kolik je tady lidí. Těchto objektů v takovém stavu je totiž strašně málo, armáda je nevyužívá a nabízí k odprodeji. Když jsem tady byla naposledy, byl objekt v celé míře nakryt zeminou a překrytý betonovým panelem. Když jsem viděla dnes v jakém je technickém stavu, tak jsem tomu nechtěla ani věřit. Váš spolek odvedl velký kus práce.“ Vysekla praporčice lhotským turistům poklonu.“

Obrněný transportér, takzvaný hakl, k bunkru pro závadu nedorazil. Zůstal stát asi dvě stě metrů pod bunkrem.

V nedělním odpoledni se kolem bunkru vystřídala zhruba stovka lidí. Slavnostního otevření se zúčastnili i starostové obou nejbližších obcí. Z Ostrožské Lhoty Roman Tuháček a z Blatnice pod Svatým Antonínkem Svatava Blahýnková, která mimo jiné řekla.

„Letos jsem tu byla už dvakrát, ještě před otevřením. Měli jsme tady návštěvu z Jablonce, z Plzně a z Královsví - Jestřábí Hory, to je sdružení mikroregionu z Podkrkonoší. Výklad byl moc zajímavý a pánové, kteří se o bunkr starají, byli ochotní,“ pochválila oba správce blatnická starostka.

Každý rok najdou příznivci objektu v bunkru nebo kolem něho nějaké vylepšení. V letošní sezoně najdete v bunkru nově zabudované protitlakové dveře.

„Je to replika, originál měl pancíř kolem pěti centimetrů.  Dveře vážily kolem metráku, někdo to asi ukradl do sběru,“ povídal průvodce Josef Boček.

Maličkým stínem na nedělním odpoledni bylo, že obrněný transportér, takzvaný hakl, zůstal stát asi dvě stě metrů pod bunkrem. Posádka hlásila závadu na motoru. 

Rekonstrukce bunkru, při které bylo odpracováno 460 brigádnických hodin, proběhla v roce 2015. Vůbec poprvé se bunkr pro veřejnost otvíral 23.4 2016. Bunkr je pro veřejnost otevřený od dubna do října každou neděli od 14 do 17 hodin.

 Předseda turistiky Stanislav Kuřina, který přebírá od zástupce Armády České republiky praporčice Beaty Králové dokumenty o bunkru.     

VÍC FOTEK Z OTEVŘENÍ NAJDETE VE FOTOGALERII.                               Text a foto: std

 

 

Nejlepší na bowlingu byli Jarka Bočková a Hasič

Jak už bývá téměř tradicí, tak jsme se první březnovou neděli vypravili do sousedního Hluku na bowling. Sešlo se nás deset, někdo se dopravil na kole, někdo autem a někteří šli dokonce pěšky.

V Hluku jsme strávili fajn nedělní odpoledne, které mělo dokonce kulturní vložku. Tak jako všude, i v Hluku byl fašank, takže nám zahrála místní cimbálovka.

V bowlingu nejlépe koulely Jarka Bočková, druhá byla organizátorka akce Zdena Mazurková a třetí Alena Lopatová –to bylo v kategorie žen.

U mužů vyhrál Jara Hasič Štěpán, druhý byl Jara Trněný a třetí Franta Mazurek.

Nejmladší účastníci celého klání byla Adélka Bočková, která chodí teprve do třetí třídy, ale svaly bude mít určitě po babičce. Často totiž házela i za Soňu.

Na závěr jsme odměnili vítěze a doplnili kalorie. Ahoj zase za rok.

                                                                                                                         Zdena Mazurková

                                                     FOTO: HASIČ  -VÍCE FOTEK VE FOTOGALERII

 

 

                  PLÁN AKCÍ TK - 2019

        Akce                           Zajišťuje

    

19.1. Putováním kolem Břestecké skály  - Jarka Kuřinová

21.2. Plavání v Aquaparku Uherské Hradiště  - Jarka Kuřinová

3.3 Bowling v Hluku – Zdena Mazúrková

14.4. Zahájení sezony u bunkru – výbor TK

21.4. Velikonoční Javořina – Stanislav Dufka

5.5. Cykolvýlet do Mariánského údolí – Jarka Bočková

11.5. Jarní výšlap k Tovaryšské studánce – Jitka Štěpánová

?       Noční pochod – osada Smíchov – Soňa Ratajská

Červen – Den dětí u bunkru – výbor TK

Červenec – Cyklo výlet na Vápenky –Pavel Malušek

28.7. Slavnosti na Javořině – výbor TK

Srpen – Beskydy okolím Soláně – Stanislav Kuřina

2. - 7.9. Slovinsko – Chorvatsko – Alena Lopatová

27.10. Čokoládový festival Valtice – Alena Lopatová

Listopad – Šlápoty okolo naší Lhoty – Mirka Malušková

30.12. – Výstup na Brdo – Jana Trněná

31.12. Výšlap na Antoníček – výbor TK.

Každou neděli za příznivého počasí cyklovýlet do okolí. Odjezd ve 14 hodin od Jednoty. Je možné, že během roku se některé akce ještě doplní. Sledujte náš web.

 

 

 

 

Lhotští turisté šlapali kolem Břestecké skály

Druhou sobotu v lednu se vydala pětice lhotských turistů do Chřibů na už tradiční pochod kolem Břestecké skály. Na 38. ročník populární akce se skupina vydala pod vedením šéfa turistiky Stanislava Kuřiny.

„Po vánočních svátcích nám přišlo vhod si protáhnout kostru. Z Břestku jsme vyrazili po žluté značce směrem na Chabaně k rozcestníku, který se jmenuje Dubový díl. Dál směrem po zelené k Dvořanově louce, kolem Břestecké skály a zpět na hřiště Targetu Břestek. V cíli byly pro každého připravené zabíjačkové speciality. K dobré náladě hrála country kapela Telegraf. Počasí všem účastníkům pochodu přálo, bylo krásně slunečno a teplo,“ okomentoval první letošní akci předseda klubu.

Na výšlap okolím Břestecké skály se celkem vydalo přes sedm stovek turistů a milovníků zimní přírody. Pořadatelem akce je fotbalový klub Target Břestek, jde se po osmikilometrové nebo patnáctikilometrové trase. Jako každý rok byl obrovský zájem o zabijačkové dobroty.

„Pro turisty jsme nachystali zabijačkové dobroty z 1250 kilogramů vepřového masa. V třinácti kotlech jsme uvařili 650 litrů ovarové a gulášové polévky. Před patnáctou hodinou bylo všechno do zbla snědeno. Z roku na rok kupujeme víc masa, ale vždycky se z něj ty zabijačkové dobroty snědí,“ nechal se slyšet jeden z hlavních organizátorů Petr Stýskal.                                                     

                                                                                                                 std

 


                                                               Foto: STANISLAV KUŘINA, ZDENĚK SKALIČKA.

                                                                                           Více fotek najdete ve fotogalerii.

                                                 

                   

 

 

Vysokohorská turistika v rakouských Alpách. Na dachsteinském ledovci se v srpnu lyžovalo

Nadmořská výška 690 až 1650 metrů, počet obyvatel o něco menší – 630. To je malá rakouská dědinka PRUGGERN. Může být a také byla, tak jako v našem případě na čtyři dny, výchozím místem turistiky do známého rakouského regionu Schladming  (745 m n. m.) – Dachstein (2 996 m n. m.)  – Ramsau (1136 m n. m.).

Ledovec Dachstein umožňuje lyžování po celých 365 dní v roce. To se píše na internetu. My jsme viděli na vrcholu jednoho běžkaře a upravenou trasu, která měla asi tři kilometry, i tak je to v letošním létě skoro zázrak, že se dá vůbec lyžovat.  Jen škoda, že tam nebyla půjčovna, určitě by ji někdo z naší výpravy využil, tak třeba příště.

„Poprvé jsme jeli na Dachstein v roce 2009, tehdy bylo na ledovci daleko víc sněhu. Je vidět, že se celá zeměkoule hodně otepluje,“ všiml si vedoucí zájezdu a jeden z hlavních organizátorů Josef Vaškových z Domova Dětí a Mládeže v Hluku.

Po ledovci přišlo na řadu koupání v aqua parku ve světoznámém běžkařském středisku Ramsau. Dál bylo v plánu putování po 3 jezerech a fascinující alpský výstup Divoká voda. Všechno vyšlo na 1. Také díky skvělému počasí, trošku sice zapršelo, ale bylo to spíš na osvěžení.

Jelo se busem s DDM Hluk, organizace celého zájezdu byla na druhou 1.

„Byla jsem s Domem Dětí a Mládeže už potřetí a znovu jsem spokojená. Vyšlo skvěle počasí a po delší době to byla zase pořádná turistiky,“ hodnotila celou akci Zdena Mazúrková, která byla hlavní organizátorkou pro lhotské turisty.

Spokojený byl i vedoucí celé akce Josef Vaškových z Hluku.

„Na ledovci nám nádherně vyšlo počasí, druhý den už byl v mracích. Výstup po žebřících  Divoká voda také neměl chybu. Po něm šel někdo do města a někdo se šel smočit do bazénu. Chtěl bych poděkovat, jakože kuchařkám. Říkám, jakože z toho důvodu, že to nejsou profesionálky. Ještě bych chtěl poděkovat vám všem. Byla tady dobrá parta. Hlavně byli všichni dochvilní, co bylo potřeba, tak jste i pomohli. Všechno proběhlou v pohodě a věřím, že si zájezd všichni užili. Doufám, že se s většinou z vás uvidíme příští rok ve Slovinsku,“ poděkoval na konci akce Josef Vaškových a pozval všechny na příští rok do Julských alp.

Tady je itinerář celá akce: Schladming – Dachstein 4. - 8. 8. 2018

1. Den v 8:15 odjezd ze Lhoty –  příjezd do penzionu, ubytování, prohlídka okolí – 8.92 km

2. Den turistika (lehká až střední) okruh po 3 jezerech 13. 25 km – Bodensee, Hüttensee a Obersee – 13.25 km

3. Den turistika (lehká) výlet lanovkou na vrchol ledovce Dachstein 8.66 km, koupání v Ramsau – 8.66 km

4. Den turistika (střední) ze Schladmingu novou naučnou stezkou na fascinující Alpský výstup „Divoká voda“. Večer koupání ve vodním parku Erlebnisbad Schladming – 9.09 km

Údaje o počtu kilometrů jsou od měřidla Lenky Kořínkové.

 

Oblast Dachsteinu a Schladmingu. Vysokohorská turistika v rakouských alpách, to byl začátek srpna turistického klubu. Více fotek najdete ve Fotogalerii. Fotila Lenka Kořínková a std. 

 

Brigáda na stezce k Antoníčku, sobota 9.6. 2018. Fotil Hasič, více fotek najdete ve Fotogalerii

Naši členové v Západních Tatrách a Roháčích

Autokarový zájezd se uskutečnil v termínu 6.5. - 11.5. Vyráželo se z Uherského Hradiště, cestou do slovenských velehor se zastavuje v Žilině na prohlídce Budatínského hradu. Po příjezdu se ubytujeme ve Welnes hotelu Julianin dvor Habovka.

Během šesti dnů jsme si prohlédli Tvrdošínskou galerii malířky Márie Medveckej a unikátní dřevěný kostelík. Dál jsme navštívili vesnici Brestová. Lanovkou ze Spálené doliny jsme se přepravovali na vrchol Roháčů.

Po cestě zpět jsme si prohlédli Oravský Podzámek a vesnici Terchová, která je centrem Malé Fatry. Nakonec jsme se ještě plavili po Váhu pod zříceninou hradu Strečno. Počasí nám přálo a nálada všech byl dobrá.

                                                                                                  Nafotil a sepsal Stanislav Kuřina 

A tady je výprava, v čele s předsedou Standou Kuřinou, která poznala za šest dnů krásy Slovenska. Další fotky najdete ve Fotogalerii. 

 

Cyklo kolem Brna. Velice příjemný výlet, pochválil akci Jara Štěpán

Další z akcí lhotských turistů byl květnový cyklovýlet do Mariánského údolí. Akci organizovala Jarka Bočková za pomocí bývalé členky Blaženy Kotačkové, která bydlí kousek od údolí.

„Vyjeli jsme od Blažky (Kotačkové), která nás čekala doma. Po kávě a přivítání jsme vyrazili nad Líšeň směr Mariánské údolí. Jeli jsme okolo pěti rybníků, u každého je hospoda, my jsme se samozřejmě snažili každou navštívit.  Plné hospody svědčily o oblíbenosti této lokality Brňáky, mají kus hezké přírody přímo na dosah ruky. Tak krásný kousek přírody v bezprostřední blízkosti Brna nikdo nečekal. Velice příjemný výlet,“ pochválil akci Jara Hasič. Turisté v první květnové neděli ujeli okolo Mariánského údolí nějakých třicet kilometrů. 

Mariánské údolí je také nazýváno Líšeňské údolí u Brna, které se nachází převážně na východním okraji katastrálního území brněnské městské části Brno-Líšeň, ale zasahuje i do katastrálních území Mokrá u Brna a Horákov (obě tvoří obec Mokrá-Horákov) a Ochoz u Brna. Údolím protéká potok Říčka, který zde vytváří meandry a na němž bylo v letech 1953–1967 vybudováno pět údolních nádrží. Nachází se zde i několik mlýnů a výletních restaurací. Tolik z informace z chytré Wikipedie.

                                                                                                                                        std

 

Foto: Jara Hasič Štěpán. Další fotky najdete v sekci Fotogalerie


 

Zahájení sezony u bunkru. Píše Slovácký deník tady: https://slovacky.denik.cz/zpravy_region 

Fotky jsou v sekci Fotogalerie.

Krátké video je zde:

 

 

 

 

Na velikonoční Javořině

Už tradičně od prodejny Jednoty vyrazili členové našeho klubu na plánovanou akci. V deset hodin dopoledne vyrazili na velikonoční výšlap na Velkou Javořinu (970 m.n.m.), která je nejvyšším vrcholkem Bílých Karpat.

Výlet oslovil pouze pět členů, ale přesto můžeme napsat, že to byla vydařená akce. Ráno bylo sice trochu chladné, ale slunečné.

Trasa vedle z Nové Lhoty. Přesně jsme startovali na Kubíkově vrchu. Šlo se přes Šibeniční vrch, pomník Dibrova, křižovatku do Strání až na vrchol. Obědvalo se na Holuby chatě, která byla narvaná k prasknutí, přesto se nám podařilo urvat pět volných míst. Cesta zpět už byla bez zastávky. Celou akci po delší době znovu filmařsky zdokumentoval Pavel Žajdlík.

 

                    Více fotek z velikonočního výšlapu najdete ve Fotogalerii                                                                                                                                                                                                     Text a foto: std

                                    

Výroční členská schůze - leden 2017

Schůzi vedl předseda Stanislav Kuřina

 

Turisté schůzovali. Největším tahákem byl v loňském roce bunkr, řekl předseda

Šéf turistů ve Lhotě Stanislav Kuřina přivítal poslední lednovou sobotu na výroční členské schůzi všechny přítomné členy a poděkoval organizátorům akcí, které se uskutečnily v roce 2017.

„V loňském roce měl turistický klub naplánovaný čtrnáct akcií, z různých důvodů se uskutečnilo deset. Největší účast byla na jarním otvírání bunkru a vícedenní turistika po Libereckém kraji, kterého se zúčastnilo čtrnáct členů,“ řekl předseda.

Právě vojenský bunkr pod Antonínkem, který si zájemci můžou prohlédnout už druhý rok, je nejen pro příznivce vojenské historie obrovský tahák. To potvrzuje i předseda lhotských turistů. „V loňské roce 2017 náš bunkr navštívilo včetně dětí 1 860 lidí. Nejvzdálenější návštěvníci byli z Austrálie, někde od Sydney, byli to potomci Čechů, dva z nich dokonce mluvili česky. Bunkr si přišla prohlédnout i rodina z Jeruzaléma, nebo Londýna,“ vypočítává návštěvníky z nejvzdálenějších destinací Stanislav Kuřina.

Bunkr se bude otvírat 22.4. V srpnu se jede do Rakouska

 

Vůbec poprvé se bunkr pro veřejnost otvíral 23.4 2016.

Slavnostní otevření letošní sezony proběhne v neděli 22. dubna ve dvě hodiny odpoledne.

Pro větší a předem nahlášené skupiny může být bunkr otevřen i mimo pravidelné období, které je od dubna zhruba do konce října. V letošním roce se například nahlásila skupina dětí z Veselí nad Moravou. „Bylo tu 20. ledna, pěšky z Veselí přišlo deset skautů. Slíbili, že nás budou rádi navštěvovat při každé akci,“ řekl předseda lhotské turistiky.

V letošním roce je zatím v plánu mimo jednodenních akcí a otvírání bunku velká několikadenní turistika v rakouských Alpách, Schladming + Dachstein. Pojede se začátkem srpna.

Plán akcí bude zveřejněn po kompletní aktualizaci.

 

                                                                                              Stanislav Dufka

 

 

 

 

VÝLET ČESKÝ RÁJ A OKOLÍ VE DNECH 18. 8. – 21. 8. 2017

O jedinečnosti Českého ráje již bylo napsáno mnohé. Český ráj je nejstarší chráněnou krajinnou oblastí České republiky a je jen potvrzením kouzla krajiny a její různorodosti, a že byl nedávno vyhlášen i prvním geoparkem UNESCO v rámci České republiky.

Pátek 18.8.

První den: Krásné páteční ráno jsme odjeli s naší skupinkou turistů z Ostrožské Lhoty na vlakové nádraží do Starého Města, kde jsme nasedli do vlaku a společností Leo express odjeli směr Pardubice, až do Železného Brodu.

Hned po příjezdu proběhlo přivítání s průvodcem Luďkem, ubytování a společný oběd. Po naplnění žaludků jsme odjeli na horu Kozákov 747 m, kde se nám naskytla jedinečná možnost vyhlídky na rozhledně a kozákovské naleziště drahých kamenů, pak proběhla návštěva  Otakarovy farmy ( samotoč – bylo nutno mít u sebe drobné peníze) pivo Rohozec 25,- Kč, limonáda 25,- Kč, domácí klobása z udírny 40,- Kč, škvařené sádlo se škvarky- pochoutka. Pochod-zřícenina hradu Rotštejn – Klokočské skály – Jeskyně Amerika. Návrat do Železného Brodu.

Sobota 19.8.

Druhý den, abychom všechno zvládli, byl objednán mikrobus, jako první zastávka proběhla na Malé Skále – kde je postaven jeden z posledních hradů této oblasti, Vranov – Pantheon - vyhlídka. Tvoří jednu z hlavních dominant Maloskalska. Zastávka na Hradě Frýdštejn – znáte z pohádky o Létajícím ševci a princezně Jasněnce, zároveň z hradní věže se nabízel pěkný výhled na okolní malebnou krajinu Maloskalska. Po silnici až na  nejvyšší vrchol Ještědsko-kozákovského hřbetu  Ještěd 1212 m, zde se nachází známý televizní vysílač. Odměnou za podstoupenou námahu nám byly pěkné výhledy na mnoha místech této trasy.

Sedmihorky – oběd, Přesun  na původně gotický hrad Trosky, který tvoří dvě věže se jmény Baba (47 m) a Panna (57 m). Návštěva Skalního města Besedice, Kalich, Chléviště – vstup zdarma. Posezení u Kóři – kdo si co dá. Vynikající byly vepřové steaky. Návrat ve večerních hodinách do Železného Brodu, někteří autem, zdatní jedinci pěšky.

Neděle 20.8.

Třetí den: Odjezd vlakem do Turnova. Centrem oblasti a srdcem Českého ráje je Turnov. Po hřebenové cestě vede červeně značená Zlatá stezka Českého ráje s řadou vyhlídkových míst, jako je vyhlídka U Lvíčka, rozhledna Hlavatice. Pod Mariánskou vyhlídkou, která leží při žlutě značené turistické trase, se nachází symbolický hřbitov zahynulých horolezců, skalní dutina Adamovo lože, kde se točila pohádka princ Bajaja.

V oblasti Hruboskalska je také navštívili jeden z nejstarších hradů Českého ráje – hrad Valdštejn, rozhlédli jsme se po okolí z vyhlídkové věže zámku Hrubá Skála. Na zámku Hrubá Skála se uskutečnila výstava Českých korunovačních klenotů ve formě mistrovské repliky, autorem je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, Jiří Urban z nedalekého Turnova, taky i my jsme tuto výstavu navštívili. Návrat vlakem do Železného Brodu. Večerní posezení na ubytovně.

Pondělí 21.8.

Čtvrtý den: Odjezd vlakem do Semil v 8,59 hod., Nezapomněli jsme ani na řeku Jizeru, zvláště na Malé Skále či v soutěsce mezi Semily a Železným Brodem kudy vede Riegrova stezka, je úchvatná! Vodní elektrárna Podspálov - Železný Brod. Rozlučkový oběd v Železném Brodě. V odpoledních hodinách návrat vlakem do rodné hroudy Ostrožské Lhoty.

 

Akce se zúčastnili turisti z Ostrožské Lhoty:

Jitka Štěpánová, Jara Štěpán, Libuše Štěpánová. Pavel Malušek, Marie Malušková, Jarka Bočková, Josef Boček, Alena Lopatová, Zdenka Mazurková, Franta Mazurek, Soňa Ratajská, Hanka Radochová , Mirka Malušková a průvodce celé super akce Luděk Hnídek.

                                                                                    MIRKA MALUŠKOVÁ

 

Železný Brod 2017. Velká část lhotské výpravy v Libereckém kraji 

                                                                              Foto: JARA ŠTĚPÁN. Další fotky najdete ve Fotogalerii

 

 

Den dětí u bunkru přerušil déšť

Střelba ze vzduchovky, zdravotní okénko, házení míčků a kroužků na cíl a v neposlední řadě dvě vojenská auta. To všechno bylo k vidění na Dětském dnu, který uspořádal Turistický klub v Ostrožské Lhotě u bunkru pod Svatým Antonínkem. První červnovou neděli se u bunkru sešla asi dvacítka dětí. Organizátoři připravili pro děti několik drobných dárků, ale celou akci přerušil zhruba v polovině déšť. Přeháňku všichni přečkali v bunkru, tam si také mohli vyslechnout odborná výklad o výstavbě a historii bunkru od správce Josefa Bočka.

                                                                                            Více fotek najdete ve Fotogalerii.  std

 

 

Turisté u bunkru otvírali sezonu

Přesně rok po otevření se lhotští turisté rozhodli, že u bunkru otevřenou novou turistickou sezonu. Slavnostní zahájení bylo v neděli 23. 4.

„Celá akce probíhala zhruba od 14 do 17 hodin. K vidění bylo i pár kousků vojenské techniky. „Jsem rád, že kluci z Hluku přijeli, bylo to takové zpestření. Myslím, že přišlo hodně přes stovku lidí, nestačili jsme to počítat,“ řekl šéf turistů Stanislav Kuřina. 

Fotky z otevření jsou ve Fotogalerii.

 

Článek o bunkru ve Slováckem deníku. Klikni zde

Otvíráme bunkr - přijďte všichni

Slavnostní zahájení turistické sezony bude u zrekonstruovaného bunkru pod Svatým Antonínkem  v neděli 23. 4. ve 14 hodin. Od 14 do 17 hodin bude k vidění i pár kousků vojenské techniky. Nově se můžou návštěvníci těšit na figurínu vojáka, která bude umístěná v bunkru u hospodářského zázemí. Připraveny jsou i další novinky.

 

Výroční schůze – v dubnu otevřeme u bunkru novou sezonu

Zpráva o činnosti klubu, zpráva o hospodaření a plán akcí na rok 2017. To byly hlavní témata výroční členské schůze, kterou vedl předseda klubu Stanislav Kuřina. Nejlepší člen se tentokrát nevyhodnocoval vzhledem k ocenění některých členů na slavnostní schůzi v závěru uplynulého roku k 70. výročí založení SK. Začátek sezony odstartuje v neděli 23. 4. otevřením bunkru pod Antoníčkem. Akce bude i pro širokou veřejnost, začátek ještě upřesníme. Stejně tak budeme aktualizovat plán akcí na letošní rok. Níže je nejnovější pozvánka.

Předseda klubu Stanislav Kuřina čte zprávu o činnosti. Více fotek od Jary Štěpána najdete ve Fotogalerii

 

V neděli 19.3 na bowling do Hluku

Turistický klub pořádá v neděli 19.3. šlápoty do Hluku na bowling
Sraz ve 13.30. u sportovní haly.
Máme zamluvené dvě dráhy od 15.00 - 16.30 hodin, tak dojděte....

 

 

 

Na bitvě ve Slavkově s americkým hercem

První prosincovou sobotu se vyrazilo do Slavkova u Brna na vzpomínkovou historickou akci, která se nesla pod názvem: Dobití prateckého návrší.

Na Prateckém návrší měl své velitelské stanoviště vrchní velitel spojeneckých sil Kutuzov.

Záměrně přenechal tuto strategicky výhodnou pozici spojeneckým vojskům, aby po jejich sestupu do údolí Zlatého potoka provedl taktický manévr, který se nazýval Lví skok. Generál po těžkých bojích dobil návrší svými jednotkami.Návrší Žuráň si vybral Napoleon za své stanoviště a řídil odtud první boje u Slavkova.

Návrší poskytuje velký výhled  na velkou část bitevního pole od  Santonu až po Tvarožnou. V den bitvy sledovali toto návrší francouzští vojáci, po ránu se objevilo ono legendární rudé slavkovské slunce, které bylo předzvěstí krvavého střetnutí.

V sobotním sluncem zalitém dni jsme si užili kostýmů a opravdu skvělých vystoupení několika historických skupin z celé republiky. Letošním představitelem Napoleona byla americký herec Mark Schneider.

                                                                                                                    Text a foto:   Stanislav Kuřina

Více fotek najdete ve Fotogalerii.

    

Výšlap dětí na Antoníček se vydařil

V sobotu 1.10.2016  zorganizoval Turistický klub výšlap na Antoníček s mládeží. Akci vedla Jitka Štěpánová. Proběhla prohlídka bunkru s odborným výkladem Josefa Bočka a opékání špekáčků u myslivecké chaty. Účast dětí byla velmi dobrá, celkem se akce zúčastnila dvacítka mladých adeptů turistiky. Podle krokoměru jsme ušli 10 842 kroků, přepočtu na kilometry je to  7.5 km.

                                                                                                                                            JŠ

 

 

Září 2016: Cyklo výlet do Zlatnické doliny. Počasí  nám přálo, chválila akci Jitka Štěpánová

Počasí nám přálo a tak se tříčlenná skupinka žen vydala na cyklovýlet do Zlatnické doliny. Zpáteční cesta vedla přes Mlýnky do Strážnice. Ujeli jsme celkem 70 km. S dobrou náladou a bez defektu jsme se vraceli zpět do Ostrožské Lhoty. Jarka Bočková, Zdenka Mazurková a  Jitka Štěpánová.

U koliby ve Zlatnické dolině. Zleva Jarka, Jitka a Zdena.

 

Na kolech do Horního Němčí. Příště snad bude lepší počasí, řekla hlavní organizátorka

První neděli v červnu jsme měli naplánovaný cyklovýlet až pod samotný vrchol Velké Javořiny. Jelo se do Horního Němčí.

Na cestě jsme se zastavili v muzeu Na Mlýně v Dolním Němčí. Po prohlídce a malém občerstvení naše cesta pokračovala po cyklostezce do Slavkova a Horního Němčí.

První zastávkou v Horním Němčí bylo foto u letadla, které se nachází v parku a pak zastávka v penzionu Boďa u místního koupaliště a hřiště.

Po malém občerstvení jsme si chtěli prohlédnout místní louky, ale bohužel bouřka nám naše plány zhatila.

Místo toho jsme navštívili fotbalový zápas Horní Němčí – Ostrožská Lhota. Náhoda tomu chtěla, že naši fotbalisté hráli právě tady. Během druhého poločasu přestalo pršet, tak jsme vyrazili zpět k domovu. Později jsme se dozvěděli, že náš mančaft prohrál 2:1.

Ujeli jsme necelých 40 kilometrů, cyklovýletu se zúčastnilo 13 cykloturistů.

Příště nám snad počasí bude více nakloněno a ujedeme další kilometry po našem krásném okolí.

U letadla v Horním Němčí. Další fotky ve Fotogalerii

 

                                                         Text: Soňa Ratajská, foto: std, Jara-hasič

 

 

Dětský den u bunkru  –   z Blatnice přišlo přes 140 dětí

Školáci ze sousední Blatnice a hlavně jejich učitelé zvolili dětský den 1.6 k návštěvě bunkru pod Antoníčkem. Pokud jsme dobře počítali, tak se jich sešlo přes 140 a sedm učitelů. Odborný výklad o historii a výstavbě bunkru podali Standa Kuřina a Pepa Boček. Členové turistiky také připravili výzdobu okolo bunkru, pro děti drobné sladkosti a možnost malování. Děti odcházely spokojené a učitelé vyjádřili organizátorům poděkování z perfektně připravené akce. Další fotky jsou v sekci Fotogalerie.

Text a foto: Stanislav Kuřina

Do Prahy na výstavu Titanic

Poslední víkend v květnu zamířila skupina turistů do hlavního města, na výstavu Titanic. Dvoudenní výlet, který byl zaměřený právě na osud legendárního parníku, a jeho pasažérů zdokumentoval předseda Stanislav Kuřina. Fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Text a foto: Stanislav Kuřina

 

Benátky –  Florencie – Vatikán –  Řím (3. – 8. 5. 2016)  

Skupina devíti turistů z Ostrožské Lhoty se v druhém květnovém týdnu vydala na šestidenní poznávací zájezd do Itálie. Cílem byla návštěva světoznámých měst a památek.  

Šest dnů po světoznámých památkách. Parádní zájezd, hlásí šéf turistiky

Úterý 3.5.  Odjezd byl v brzkých ranních hodinách. První den jsme dorazili v odpoledních hodinách do italského městečka Lido di Jeselo, které se nachází poblíž Benátek. Po ubytování jsme stihli procházku po historickém centru městečka.

Středa 4.5.  Po snídani jsme odjeli směr Benátky. Bus parkoval na odstavném parkovišti a lodí jsme se plavili k Benátkám. V Benátkách jsme se plavili po kanále Grande k známému mostu Ponte di Rialto, odtud následovala prohlídka města až na Náměstí svatého Marka. Dále pak prohlídka Baziliky svatého Marka, zvonice, most Vzdechů, kostel Santa Marie. V odpoledních hodinách jsme přejížděli asi 320 kilometrů do městečka Montecatini Terme, které se nachází poblíž Florencie.

Čtvrtek 5.5.  Návštěva Florencie. Prohlídka katedrály Santa Maria del Fiore,  Palazzo Vecchio, před kterým se nachází slavná socha Davida a Loggia dei Lanzi se slavnými sochami a Most zlatníků. V podvečerních hodinách odjíždíme na ubytování do Říma, který je vzdálený od Florencie asi 300 kilometrů.

Pátek  6.5. Prohlídka Vatikánu,  je to vnitrozemský suverénní městský stát, enkláva uvnitř města Řím, hlavního města Itálie. S rozlohou přibližně 44 ha a méně než tisíci obyvateli je to nejmenší mezinárodně uznaný stát na světě. Prohlídka Vatikánských muzeí, Sixtinské kaple a Baziliky svatého Petra s vystoupením do kopule kostela a nádherným výhledem na Řím.

Sobota 7.5. Po snídani nás čeká pěší okruh Římem - Koloseum, Forum Románum, Kapitolské náměstí s Palácem konzervátorů, Fontána di Trevi, Pantheon, Španělské schody a spoustu dalších památek. V podvečerních hodinách jsme odjížděli do ČR.

Neděle 8.5. V poledních hodinách návrat do Uherského Hradiště.

BYL TO PARÁDNÍ ZÁJEZD !!!

Sumář počtu kroků a kilometrů, který pečlivě sledovala Jitka Štěpánová.

Úterý    3.5.    12 250 kroků     =     8.92 km             Lido di Jeselo

Středa  4.5.    13271 kroků      =     9.33 km             Benátky

Čtvrtek 5.5.    16172 kroků       =   11.00 km              Florencie

Pátek    6.5.    17609 kroků      =   12.00 km              Vatikán

Sobota  7.5.    21881 kroků      =   14.84 km Řím

Celkem všechny dny 56 km.

Závěrem: Počasí nám po celý pobyt přálo, nálada byla výborná, perfektní průvodkyně. A to hlavní – všichni jsme se vrátili v pořádku ke svým rodinám.

Konstantinův vítězný oblouk v Římě. 

Text: Stanislav Kuřina. Foto: Lenka Kořínková. Další fotky najdete v sekci Fotogalerie - mrkněte.

 

Krakov a solný důl Vělička

Za poznáním svých severských sousedů jsme se rozhodli navštívit polský Krakov. Jeli jsem s cestovou, návštěva Krakova byla spojená i s prohlídkou solného dolu Vělička.

Solný důl je zhruba deset kilometrů za Krakovem, je starý téměř sedm set let a má okolo tří set kilometrů chodeb. Prohlídková trase je dlouhá tři až pět kilometrů a trvá přes dvě hodiny. Během prohlídky se podíváte do dvacítky komor, kde jsou jezírka, sochy, historické vybavení dolu, ale také třeba kaple, kostel nebo restaurace. V dole je stálá teplota čtrnáct stupňů, takže prohlídka je vhodná i v zimě. Za vstup zaplatíte v přepočtu 350 korun. Prohlídka dolu je zajímavá – rozhodně stojí za návštěvu.

To samé se dá napsat i o Krakovu, je to druhé největší a nejnavštěvovanější město Polska.

Historické centrum je plné kostelů, katedrál, památek a krásných náměstí. Do města jezdí i přímé vlaky z Česka, z nádraží do centra je to kousek.

                                        Moc pěkný zájezd - Hasiči  

Fotky najdete ve Fotogalerii.

Poznámka. Zájezd nebyl organizován naším klubem.

 

 

VELKÁ JAVOŘINA – PUTOVÁNÍ ZA SNĚŽENKAMI

Každoročně na  Velikonoční pondělí  členové TK podnikají výlet  za krásami naší přírody. Letos jsme šli na Velkou Javořinu, tentokrát z Vápenek. Oproti minulému roku, kdy jsme se  brouzdali sněhem a na Javořině  byla  sněhová  vánice, nám tentokrát počasí přálo. Po celou dobu nám svítilo sluníčko, jen na Javořině to dost foukalo. Po malém občerstvení na Holubyho chatě jsme se vydali zpět. Obdivovali jsme krásu rozkvetlých sněženek, kterých tam rostly tisíce a tvořily velké bílé koberce. Jelikož nám po cestě všem vyhládlo, výlet jsme zakončili v hospůdce na Vápenkách.

Výletu se zúčastnilo 12 členů TK a  celkem jsme ušli 16 km.

Text: Alena Lopatová, foto: std. Další fotky jsou v sekci Fotogalerie, fotili Jara Štěpán a std.

Drtivá většina členů lhotského turisťáku na vrcholu Velké Javořiny

 

Březen 2016:

Šlápoty okolo Lhoty – tentokrát na bowling do Hluku

Na bowling v Hluku se nás sešlo celkem dvanáct. Cestou foukal sice nepříjemný severák, ale jinak jsme cestu zvládli v pohodě. Krokoměr Jitky Štěpánové napočítal přesně 14 509 kroků.

Z žen uhrála nejvíc bodů Zdenka Mazurkova – 194, druhá skončila Jarka Bočková se ziskem 182 bodů.

V kategorii mužů zvítězil Jara Štěpán – uhrál 209 bodů, za ním skončil Vašek Pavlas se ziskem 197 bodů.

U mládeže bral první místo Petr Tesařík,  - 126 bodů, druhý byl Kuba Tesařík  - 70 bodů.

Z holek byla první Diana Trněná – získala 69 bodů.

Nakonec byla jako obvykle pizza  s sladká odměna pro vítěze. V Hluku jsme strávili fajn odpoledne.

 

                                                                                 Text: Zdenka Mazurková, foto: Jara Štěpán.

                                                                                 Další fotky jsou ve Fotogalerii

 

 

           2016

 

18.2. 2016 Výlet  do Olomouce

Turistický klub uskutečnil ve čtvrtek 18.2.2016 výlet do Olomouce, tentokrát jsme nekráčely přírodou, ale  po  památkách, kterých je  tam nespočet.

Jely  jsme hlavně  na  výstavu Karel IV., od jehož narození letos uplyne 700 let. Výstava  byla krásná a splnila naše  očekávání. Viděly jsme krásné korunovační klenoty a další zajímavosti ze života našeho největšího panovníka.

Dále jsme navštívily arcibiskupský palác, arcidiecézní muzeum, kostel sv.Václava, jehož  jedna z věží je výškou  druhá nejvyšší v ČR a další památky.

V pravé poledne jsme  stály na náměstí před orlojem.

Přestože  nám počasí nepřálo a po celý  den nám pršelo, to co jsme  viděly  stálo za to.

Za turisty Alena, Zdenka, Jarka, Jitka, Soňa, Jiřka a Liba.

                                                                                                    Text: Alena Lopatová, Foto: Jarka Kuřinová

 

Výlet na Svatý Hostýn

Pořádala první víkend v červnu Jana Trněná, která píše. "Nakonec jsme šli jen čtyři, ale to nám náladu nepokazilo. Počasí přálo, bylo krásně, šlo se lesem - žádné velké horko, zkrátka tak akorát," chválí přes slabší účast celou akci v Hostýnských vrších. 

Tady jsou fotky: 


Laxní přístup vedoucího zájezdu v propršených Alpách

Na jednodenním výletě nám nepřálo počasí. Část výpravy zabloudila, nakonec jsme se šťastně vrátili

 

V sobotu 23.5. část lhotských turistů vyjelo s cestovní kanceláří Domano do rakouských Alp. Cílem byla Kamenná stěna a vodopády řeky Pernitz. Propršené a nevlídné počasí, které převládalo celý týden, nás provázelo po celou sobotu.

Přesto jsme se vydali na naplánovanou cestu soutěskou Steinnandklamm po žebřících a můstcích k vodopádům.

Soutěska je velmi podobná, profilem, Medvědí soutěsce nebo Jánošíkovým dierám na Slovensku, ale podstatně kratší.

Dílem horlivosti, ale také laxního přístupu vedoucího zájezdu, se pár účastníků vydalo po výstupu ze soutěsky po špatné trase. Mezi nimi i dva naši turisti. Místo sestupu k vodopádům, šlapali po špatné trase neznámo kam. Ještě, že fungovala mobilní síť, po pár telefonátech jsme se nakonec sešli a našli. Řádně promočení jsme se nakonec v pořádku vrátili domů.

Sepsal a nafotil Jara Hasič 

Tady jsou fotky z upršeného výletu

 

 

 

POZVÁNKA NA CYKLO. VELKÉ BÍLOVICE

Termín  :  10 – 12.7.2015  (pátek – neděle)

Odjezd : pátek 10.7.2015  v 8.00 hod  od Jednoty Ostr. Lhota

Ubytování :  Penzion  Slaměnka, Ke Špičáku 76, Velké Bílovice

Ubytovací kapacita penzionu je 13 lůžek , cena na osobu a noc 350.-Kč

V ceně ubytování bude degustace 10ti vzorků vína.

Pod penzionem je vinný sklep s možností posezení.                                                             Pohoštění k degustaci je na domluvě za příplatek.

V přízemí se nachází plně vybavená kuchyňka a v patře jsou pokoje s vlastním soc. zařízením.

Za penzionem je  parkoviště a kolárka.

Pátek: délka trasy cca 40km

Velké Bílovice – Podivín – Lednice (zastávka Minaret, Janův hrad, Lovecký zámek ) – Lednické rybníky – Velké Bílovice.  

Sobota: délka trasy cca 55km

Velké Bílovice – Zimarky – Vrbice – Kobylí – Brumovice – Klobouky u Brna ( zastávka větrný mlýn, muzeum, zámek) – Brumovice – Kobylí – Bořetice ( rozhledna) – Velké Pavlovice – Velké Bílovice.

Neděle: délka trasy cca 42km

Velké Bílovice – Rakvice – Přítluky - Zaječí (rozhledna Maják , rozhledna Dalibor) – hráz Nové Mlýny

Délku trasy můžeme po dohodě upravit.

Pozor!!! Kapacita ubytování je omezena na 13 lidí, proto neváhejte s přihláškami !!!

Závazné přihlášky do 10.června 2015 se zálohou 700.-Kč na osobu u

Pavla Maluška  Hájek 388  

tel. 773 742 842

Tady jsou dvě fotky z penzionu Slaměnka.

 

Velikonoce 2015

Část turistů mířila na Javořinu, druhá půlka byla v Lednici

Letos vládlo na Velikonoce opravdové aprílové počasí.. To vedlo k tomu, že se tradiční velikonoční výšlap rozdělil na dvě skupiny. Pořadatelka Alena Lopatová vedla svou skupiny žen na původní cíl – na Velkou Javořinu.

Druhá skupina v čele s předsedou klubu Stanislavem Kuřinou zamířila do Lednice.

Škoda, že jsme si na závěr nemohli zazpívat písničku Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už jsme tu. Počasí se totiž každou chvilku měnilo. Sluníčko střídal déšť nebo sněhové přeháňky. Nikoho to neodradilo a všem se velikonoční výlet vydařil. Za skupinu z Lednice Jara Hasič.

Fotky z Lednice najdete ve Fotogalerii. 

 

Bowling v Hluku vyhrál Vašek Pavlas a obhájil loňské vítězství

22.3. 2015

První akcí letošního roku byly Jarní šlápoty do Hluku na bowling. V nedělním odpoledni se sešlo celkem třináct členů a příznivců turistiky.  Po náročném dvouhodinovém klání bylo při závěrečném posezení u pizzy vyhlášeno trio nejlepších hráčů.

První skončil stejně jako v uplynulém roce Vašek Pavlas, druhá byla Jarka Bočková a pomyslnou bronzovou medaili brala Jitka Štěpánová.

Více fotek od Jary Hasiča najdete v sekci Fotogalerie.

                                                                                                                                     Jara Hasič

 

Tady je kompletní sestava při bowlingu v hlucké pizzerii. Zkušený vítěz Václav Pavlas je úplně vlevo

 

 

PROBĚHLA ČLENSKÁ SCHŮZE - BUDEME OBNOVOVAT BUNKR 

Dvacet členů se zúčastnilo výroční členské schůze, která proběhla poslední únorovou sobotu v Centru otevřená škola. Omluveno bylo pět členů. Předseda Stanislav Kuřina přečetl činnost za rok 2014 a nastínil plán akcí na letošní rok. Mezi tradiční akce, jako jsou Šlápoty okolo Lhoty, pochod mládeže na Antoníček nebo výstup na Brdo, by se měl v letošním roce uskutečnit třídenní cyklo výlet do okolí Velkých Bílovic nebo vícedenní turistika v Českém Švýcarku.

Definitivní plán a přesné termíny bude upřesněny po dohodě s organizátory akcí. Mimo turistikou činnost je v plánu i několik tradičních brigád a obnovení vojenského bunkru, který je pod Antoníčkem. Nejlepší členkou byla vyhlášena Jitka Štěpánová, odměnu za vedení kroniky dostal předseda Stanislav Kuřina.

Jako host vystoupil v diskuzi místostarosta obce a předseda Sportovních klubů v Ostrožské Lhotě Josef Lopata. Na závěr byl promítnut film z okolí Mikulova a Jara Štěpán prezentoval svoje fotky z akcí loňského roku.

std

Členská shcůze 28.2. 2015. Předseda turistiky Stanislav Kuřina: Foto: std. Další fotky od HASIČA v sekci Fotogalerie. Podívejte se!!!

 

            2015               

Na Brdo ve čtyřech členech - 30.12.2014

Výstup na nejvyšší kopec Chřibů Brdo se uskutečňuje vždy 30. prosince v roce. Jak už bývá dobrou tradicí také na sklonku loňského roku se akce zúčastnili členové našeho klubu. Jmenovitě: Předseda Standa Kuřina, jeho manželka Jarka, Zdena Mazůrková a Jitka Štěpánová. Jako host se k výpravě připojila Marie Adamcová. Zakladatelem tohoto nejmasovějšího turistického výstupu ve Zlínském kraji je KČT – Tom Tupesy.

Naše reprezentace na Brdu: Zleva: Standa Kuřina, Jarka Kuřinová, Zdenka Mazurková, Marie Lopatová a Jitka Štěpánová.

Šlápoty okolo Lhoty. V nádherném počasí jsme vyrazili  na Antoníček

Vznik samostatného Československa 28.10. 2014 oslavili lhotšťí turisté podzimní procházkou

Tentokrát se šlo na poutní místo Svatý Antoníček. Vyrazili jsme od lhotského kostela po nové asfaltce přes Chmelince na Antoníček. Sešlo se nás celkem dost, to v poslední době nebývá obvyklé. Na solidní účast mělo možná vliv krásné počasí a ukončené podzimní hospodářské práce. U myslivecké chaty se opékaly špekáčky, někdo se opaloval a někdo si sluneční odpoledne jen tak užíval. Po cestě zpět byla zastávka na svařák, nebo kávu v cukrárně U Budařů. Tam jsme celou akci vyhodnotili a domů jsme se rozešli už za tmy.

Za Jitku Štěpánovou, které akci zorganizovala sepsala a nafotil Jara Hasič.

Tradiční akce - Šlápoty okolo Lhoty. Tentokrát na Antoníku: Foto: Jara Hasič

 

Cyklovýlet na rozhlednu ve tvaru číše na víno. Škoda, že nás bylo tak málo, řekl Hasič. 12.10. 2014

Parádní, téměř letní počasí nás nalákalo k cyklovýletu na rozhlednu Radošov. Využili jsme druhou říjnovou neděli a vyrazili směr Veselí nad Moravou, od města je rozhledna vzdálená asi čtyři kilometry, jede se směrem na Kozojídky. Rozhledna, která byla otevřená teprve v letošním roce, je 15 metrů vysoká a celá stavba stála 3.5 milióny korun. Rozhledna má tvar číše na víno, je ze dřeva a oceli. Její tvar je tak trochu symbolický, stojí mezi vinohrady.

Z horní plošiny se dá dohlédnout až na kopec svatého Antonínka, který je významným moravským poutním místem, dále na Velkou Javořinu, Buchlovské vrchy a na jihu na Pálavu u Mikulova. Bohužel,  jak už bývá poslední dobu zvykem, účast nebyla nijak valná, ale přesto se výlet v krásném počasí vydařil.

Za Soňku, která akci zorganizovala sepsal a nafotil Jara Hasič

Rozhledna Radošov,najdete ji kousek od Veselí nad Moravou. Foto: Jara Hasič

 

 

VÝLET DO ČACHTIC A NA BRADLO - 24.8.2014

Po návštěvě slovenské Skalice - Zlatnické doliny jsme opět zavítali na Slovensko.

Naším dalším cílem u našich slovenských sousedů byla zřícenina hradu Čachtice a památník mezinárodně proslulého slovenského vědce, vojáka a diplomata Milana Rastislava Štefanika na Bradle.
Počasí nám vyšlo, nezapršelo. Jen škoda, že je nás na akcích tak málo.

za účastníky Jara HASIČ.

Zřícenina čachtického hradu, jeden z cílů našeho výletu

 

ZLATNICKÁ DOLINA - CYKLO 17.8. 2014

Nedělního cyklovýletu se účastnilo šest cyklistů .Vyjeli jsme směr Zlatnická dolina. Jelo se po trase Uh. Ostroh,Veselí nad Moravou, Strážnice, Petrov, Sudoměřice a cíl naší cesty Zlatnická dolina.

Zde jsme se lehce občerstvili a pokračovali jsme na Mlýnky, Radějov a Lučinu. Odtud jsme náš výlet směřovali k domovu. Přes Tvarožnou Lhotu, Kněždub, Hroznovou Lhotu, Kozojidky, Veselí nad Moravou, Uh. Ostroh a Ostr.Lhota. Tachometr na kole neměl nikdo, odhadem jsme najeli asi 70 km.  

                                                                                                                        Jitka Štěpánová     

   Kde je Zlatnická dolina?

Zlatnícka dolina leží asi 7 km od města Skalica. Je to oblíbená rekreační oblast s rozsáhlou chatovou osadou, která je označována jako turistické východisko do Bílých Karpat. Najdete zde řadu soukromých, ale i firemních chat, ve kterých se můzete najíst. Občerstvení poskytuje také místní bufet, otevřený jen v letní sezóně. Kemp pro stanování tu prozatím chybí. Z lovecké chaty Fráterka zbyla jen polozbořenina, sloužící myslivcům jako sklad krmiva pro lesní zvěř. V dolině se nachází také velké přírodní Koupaliště s ubytovacím zařízením. Jednou z mnoha turistických tras se dostanete na vrch Čupy.

Tady je cyklo výprava ve Zlatnické dolině

 

 


Turistický klub SK Ostrožská Lhota

pořádá pěší výlet na

KUBÍNSKOU HOĽU A OKOLÍ

 termín 10. – 13.9.2014

Ubytování v chatě v Beňovej Lehotě–celkem 12 míst, 3 čtyřlůžkové pokoje. Cena za noc 7€ při plném obsazení chaty.

Odjezd osobními auty ve středu ráno, návrat v sobotu večer.

Zájemci nechť se přihlásí na mail petr.radoch@email.cz  nebo tel. č. 724 646 803 do 31.7.2014. S přihláškou bude vybrána záloha ve výši 21,- € .

Navrhované trasy na čtvrtek a pátek – viz níže, obě se dají zkrátit v případě potřeby. Středa a sobota – kratší trasy v okolí.

Výšlap dětí na Antoníček. U chaty se opékaly se špekáčky

Na závěr školního roku jsme se vydali na Antoníček za pěkného počasí. Po cestě jsme určovali kde se nachází okolní vesnice a města, v lese jsme nasbírali dřevo a u myslivecké chaty opékali špekáčky. Děti soutěžily, hrály hry s míčem. V podvečer jsme se vraceli kolem studánky domů. Výšlapu se zúčastnilo dvacet dětí.

Akci zorganizovala a fotky poslala naše členka Jitka Štěpánová. Díky.

 

**********************************************************************************************************************************

 

Zdenka a Soňa na Fest gulášu. Škoda, že jsme jely jenom dvě- litovala jedna z organizátorek

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ JÁNSKÝ GULÁŠEK – KNĚŽDUB - 2014

„Jánská pouť“ v Kněždubu se tentokrát konala v novém duchu a to FEST GULÁŠ 2014.

Byl to skvělý nápad pořadatelů. Místní spolky uvařily výborné guláše, (bylo jich celkem jedenáct druhů -  pštrosí, králíčí, hovězí, vepřový, kuřecí, jehněčí, žralocí, kančí, jelení, srnčí a segedín), cena za porci byla lidová - 10,- Kč. Doplňkový prodej specialit a k tomu kulturní vystoupení. To byla letošní Jánská pouť.

Škoda jen, že cyklovýletu jsme se zúčastnily jen dvě členky turistiky. Trasa byla nenáročná, počasí ideální, co si přát víc? Tak snad někdy příště ???

Text: Soňa Ratajská. Fotky: Zdenka Mazurková

 

 

 

Fotky z letošní Jánské poutě v Kněždubu. Nesla se ve znamení různých druhů gulášů.

 

 

Velikonoce v Beskydech. Bylo nás pět a bylo to fajn

Na velikonoční pondělí byla naplánována další akce – výlet do Beskyd. O akci nebyl od začátku žádný velký zájem, ale nakonec odjelo pět členů našeho klubu.

V plánovaném programu jsme operativně udělali malou změnu a jelo se přímo na Pustevny.

Tam jsme zjistili, že stejný nápad měli i další velikonoční koledníci a vrcholu Beskyd bylo pořádně rušno.

Po prohlídce vyhořelé chaty Libušín jsme se vydali na malou tůru směrem ke kostelu svatých Cyrila a Metoděje, cesta vedla kolem sochy bájného boha Radegasta.

Počasí bylo na jarní procházku téměř ideální. Sice trošičku pofukoval vítr, ale když vyšlo mezi mraky sluníčko, tak se otevřela krásná panoramata Beskyd, které jsou opravdu parádní kus přírody. V Kolibě se celá výprava zastavili na střapečky a posilnění jsme se vydali na zpáteční cestu.

SLÁVA NAZDAR VELIKONOČNÍMU VÝLETU, NEZMOKLI JSME, UŽ JSME TU.

                                                                     Všechno sepsal a nafotil 21.4. 2014 Hasič

Velikonoce na Pustevnách - 21.4. 2014. Další fotky ve Fotogalerii

 

Na Šlápoty okolo Lhoty vyrazilo dvanáct turistů - v bowlingu dominoval Vašek

Po pochodu kolem Břestecké skály se předposlední březnovou sobotu uskutečnila druhá turistická akce. Na už  tradiční Šlápoty okolo Lhoty, které pořádala Zdenka Mazurková a byly tentokrát spojené s bowlingem v Hluku, vyrazilo dvanáct členů našeho klubu.

Po pohodové procházce po cyklostezce ze Lhoty do Hluku jsme se utkali v bowlingovém klání. Vítězem turnaje se stal nestárnoucí Václav Pavlas, na druhém místě skončila Mirka Malušková a třetí Alena Lopatová. Sladkou odměnu předala nejlepším organizátorka celé akce Zdenka Mazurková.

Odměnu si také zasloužil předseda klubu Stanislav Kuřina, který zúročil své mnohaleté zkušenosti s opravami veteránů a poléčil Mirce Maluškové porouchané auto. Ta přijela kvůli pracovnímu vytížení až na bowlingový turnaj.

Další fotky najdete v sekci Fotogalerie.

 

Tady je většina účastníku bowlingového klání v Hluku                                                                                                                        Text a foto: Jara Hasič

 

Výroční členská schůze 2014

Proběhla druhou únorovou sobotu v Centru otevřená škola. Hodnotily se akce, které byly v uplynulém roce, četla se finační zpáva a zpráva o činnosti našeho klubu. Projednávala se další spolupráce s turisty z nedalekého mikroregionu Myjavsko. Na schůzi byli zvoleni delegáti na výroční konferenci klubů SK Ostrožská Lhota. Tradiční nejlepší člen za rok 2013 nebyl tentokrát vyhlášen, nikdo prý v činnosti ostatní nepřevyšoval. Na závěr bylo připraveno promítání z klubových akcí.  Podrobný plán na letošní rok bude upřesněn po konzultaci organizátorů jednotlivých akcí s výborem. Nejbližší výšlap se chystá na začátek března. Měly by to být už tradiční jarní Šlápoty okolo Lhoty. Podrobosti včas zveřejníme. Všechno nafotil Jara HASIČ. Další fotky najdete v sekci Fotogalerie.

Výroční členská schůze 2014

 

První akce roku 2014!!!

PUTOVÁNÍ KOLEM BŘESTECKÉ SKÁLY S NAŠÍ ÚČASTÍ

Jen jednou v roce mají turisté možnost protáhnout své svaly při akci s názvem Putování kolem Břestecké skály, ale také ochutnat nejrůznější zabijačkové speciality.

Byli jsme u toho, sice v menším zastoupení, ale první akce roku 2014 se vydařila.

Naši turisté v čele s předsedou Stanislavem Kuřinou si pochutnávají na zabijačce po pochodu v břestecké sportovní hale.

Více fotek reportáž je tady:

 

PŘEDSILVESTROVSKÝ VÝŠLAP NA BRDO

Jde se v pondělí 30.12. 2013. Sraz a odjezd od prodejny Jednoty v 9 hodin. Zájemci o tento tradiční výstup se mohou hlásit do pátku 27.12. u Stanislava Kuřiny na telefonním čísle 604 396 639 - skurina@ostrozskalhota.cz

 

 

Tady se podívejte na video z oslavy Petra a Hanky, na kterém je pečlivě nacvičené vystoupení členů našeho klubu. Obraz je trošku roztřesený a kamera měla málo světla. Tak ty drobnosti omluvte.

 

 

 

 

Tady je pozvánka od Petra Radocha na neděli 13. 10.

PODZIMNÍ ŠLÁPOTY OKOLO PODHRADNÍ LHOTY

Erteple sú vykopané, trnky sú v bečce, řepa ve sklepě…

… tož co bysme sa válali doma,
Pojeďme sa protahnút na valašské kopčiska okolo Podhradní Lhoty
Vydrápeme sa na Kelčák, okoštujeme kyselicu a když něco nalejů, aj popijeme.
Kdo chce, tož túto nedělu o osméj ráno u obchodu, jak dycky. Dajte vědět, kdo pojede a kdo vezne žebřiňák.


Trasa je 15 km dlouhá, terén je lesem, je schůdný i za mrholení, nenáročný. Keltský Javorník je ve výši 865 m. Během trasy není občerstvení  až před koncem je  docela slušný hotel, kde je možno pojíst teplé jídlo, pivko, apod. Obuv volte podle počasí. Dá se i v tenískách.  Je možné, že najdete i hřiby. Vemte vrcholovku, foťák- je tam pěkná přiroda a dobrou náladu.

Přihlaste se do soboty 12.10.2013.                                                                              Zvú Radoši

Něco o Podhradní Lhotě najdete tady:

 

 

 

 

POZVÁNKA DO BORŠIC

Den vaření a koštování domácích specialit v rámci realizace projektu:

CHODNÍČKY ZA POZNÁNÍM SLOVENSKO-MORAVSKÉHO POHRANIČÍ

konané dne 28. září 2013 v 15:00 v Domku lidových tradic č.p. 132, v Boršicích u Blatnice

PROGRAM:

15.00 hod. - Přivítání hostů, turistů z Ostrožské Lhoty a Kopaničiarského regionu

15.30 hod. - Vystoupení dětí z místní mateřské školky

16.00 hod. - Vaření trnek, moštování, uzení, vaření zabijačkových specialit

18.00 hod. – Ukončení akce

Po celou dobu je zajištěna hudební produkce – Mužský pěvecký sbor Boršičané.

Prosím o potvrzení Vaší účasti na uvedenou akci. Svoji účast potvrďte do 23. 9. 2013, tedy do pondělí u předsedy Stanislava Kuřiny.

Odjezd mikrobusu je ve 14 hod. od obecního úřadu 28. 9. 2013 (sobota). 

 

Lhotští  turisté podepsali na Myjavě smlouvu o spolupráci

Poslední prázdninovou neděli jsme se vypravili společně s členy mikroregionu Ostrožsko a Horňácko na společnou návštěvu mikroregionu Myjavsko. Akce se jmenovala Chodníčky za poznáním slovensko – moravským pohraničím. Po přivítání od našich slovenských kamarádů jme se vydali po naučné stezce ke zřícenině hradu Branč. Poté  následovalo společné a  velmi přátelské posezení na myslivecké chatě Lesianka. Na závěr se podepsala smlouva o spolupráci turistů z Ostrožské Lhoty a Staré Turé.

Další fotky najdete ve FOTOGALERII

                                                                                                                                    Stanislav Kuřina

 

Akce na Slovensku se zúčastnili členové našeho klubu a zástupci mikroregionu Ostrožsko

 

 

Opékání špekáčků na Antoníčku - akce pro děti

Ve čtvrtek 18.7.2013 jsme organizovali výšlap na Antonínek pro děti a mládež spojený s opékáním špekáčků.

Na výšlap přišly tři děti - Julka Dominiková, Vojta Skopal a Štěpán Šaradin. Jako doprovod a organizátoři vyrazili čtyři dospělí. Na Antoníček se šlo po turistické stezce. Po cestě jsme poznávali kvítka a určovali směr okolních vesnic a měst. U myslivecké chaty jsme opékali špekáčky a hráli sportovní hry. Škoda, že přišlo tak málo dětí, snad bude příště účast větší.
                                                                                                                  
                       Jitka

            

Opékání špekáčů na Antonínku. Účast nebyla sice největší, ale ti co přišli byli spokojení. Foto: Stanislav Kuřina

 

Jeli jsme na kolech do Kroměříže a ujeli přes sto kilometrů

První červencovou neděli vyrazilo šest našich členů na cyklovýlet do Kroměříže. Za ideálního, sice mírně větrného, ale slunečného počasí jsme odstartovali o půl desáté od prodejny Jednota ve Lhotě.

První krátká zastávka na kafé byla v přístavišti Baťova kanálu, který se jmenuje Rejda a je ve Spytihněvi. Poté jsme pokračovali do Kvasic, kde jsme si na fotbalovém hřišti dali chutný oběd.

Do Kroměříže jsme dorazili o půl druhé. Na náměstí jsme poseděli při kávě a zmrzlině. Prošli jsme zámeckou zahradu a těsně po třetí odpoledne jsme se vydali zpět do Lhoty. Na zpáteční cestě ještě proběhly dvě krátké zastávky, ale v šest navečer už  jsme  seděli v hospodě Na Obecní. Celá trasa, která vedla z Ostrožské Lhoty přes Uherské Hradiště a podél Baťova kanálu až do Kroměříže měřila přes sto kilometrů.

Akce se zúčastnili:

Jitka Štěpánová

Soňa Ratajská

Zdena Mazurková

Staňa Kuřina

Jarka Kuřinová

Staňa Dufka – jel jenom do Kvasic

Václav Pavlas se svým vnukem nás doprovodil do Kunovic

                                                                                                                          Jitka

 

 

Na náměstí v Kroměříži 7. 7. 2013

 

JÁNSKÁ POUŤ V KNĚŽDUBU 24. 6. 2013. Jelo se na kolách, na dolní fotce jsou účastníci výletu.

Cyklovýlet do muzea lidových pálenic

Tuto slunečnou neděli (9.6.) 14 turistů z Ostrožské Lhoty vyjelo na kolech směr Hluk – Vlčnov- Dolní Němčí - Horní Němčí -  zpět do Lhoty. Ve Vlčnově byla v plánovaná prohlídka muzea pálenic.

Cílem cyklovýletu byl Vlčnov vesnice lidových tradic a hlavně proslavený tradiční jízdou králů. První zastávka byla v bývalé stodole, kde je zřízeno unikátní muzeum, které je zaměřené na výrobu podomácké pálenky a ovocných destilátů, hlavně ze švestek. Navštívili a viděli jsme zařízení na výrobu kořalky, různé starodávné láhve, etikety s různými nápisy. Také jsme sledovali naučné video, které bylo zaměřeno rovněž k výrobě slivovice.

Každý účastník dostal od organizátorek štamprli slivovice ( někteří aj dvě) a vlčnovský koláček. Po prohlídce jsme dále pokračovali do Horní Němčí, kde jsme se občerstvili. Pak už jsme frčeli zpět z kopce a po rovince do Lhoty.

                                                                                                                                          Mirka a Soňa

 

Tady jsou všichni účastníci nedělního cyklovýletu do Vlčnova.                                         Foto: std

 

 

Byli jsme na Malé Fatře

Deset členů klubu přešlo po hřebeni Malé Fatry – i přes částečnou změnu programu hlásil vedoucí akce spokojenost

Výšlap na Klak, hřeben Malé Fatry a Jánošíkovy diery. To byl plán lhotských turistů na třídenní akci o prvním červnovém víkendu. Odjezd byl v pátek v osm ráno ze Lhoty, hned první den přišla díky nepříznivému počasí (drobné mrholení a mlha) částečná změna programu. Místo výšlapu na Klak se zvolila návštěva zámku a prohlídka města v nedaleké Bojnice. Navečer byla už se za příjemného sluníčka procházka po Terchové.

V sobotu se vyrazilo pěšky z Terchové na Starý Dvůr, kde byla krátká zastávka na kafíčko a čurání. Dál se šlapalo ke spodní stanici kabinové lanovky, tam jsme zaplatili deset eur za zpáteční lístek a jelo se na Snilovském sedlo. Tam se naše skupina rozdělila. Pavel, Zdenka, Jiřina a Věrka ( hostující turistka ze Starého Města) šli hřebenovku přes Chleb na Poluďnový Grůň a zpátky do Terchové.

Hasič, Liba, Petr, Soňa, Hanka a Maruška se vydali pohodlnější trasou na Chatu pod Chlebom. Po občerstvení jeli lanovkou zpět k chatě Vrátná a do Terchové. Část výpravy využila po náročné sobotní túře služeb místního krytého bazénu v novém relaxačním centru.

V neděli dopoledne jsme prošli Jánošíkové diery a  po vydatném obědě v kolibě se odjíždělo domů.

Šéf celé akce Jara Hasič první vícedenní výšlap turistů v letošním roce pochválil. „Na to, jaké bylo celý týden počasí, nakonec vyšla celá akce výborně. Holkám nevadila ani páteční změna programu.  S prohlídkou bojnického zámku a města byly spokojené.“

                                                                                                                std  s pomocí Jary Hasiče

 

Tady máme všechny účastníky, teda mimo fotografa Jary Hasiča. Další  jeho fotky z Malé Fatry najdete ve Fotogalerii

 

 

Fotky ze sobotní brigády (18.5.) najdete ve Fotogalerii.

Fotky z poslední akce, prvomájového výletu na Pálavu, kterou pořádal a nafotil Jara Hasič najdete ve Fotogalerii.

21.4.2013 oslavil turista, tenista, bývalý fotbalista a všestranný sportovec Pavel Malušek významné životní jubileum. Přejeme hlavně zdraví a do budoucna ještě hodně sportovních aktivit. 

    Pavel v dresu dorostu Lhoty v roce 1978  

 

JEĎTE S NÁMI NA MALOU FATRU!!!

Malá Fatra 2013

 

Fačkovské sedlo – Klak – Šútovský vodopád – Jánošiekové diery
 
Termín: 31.5. – 2.6. 2013
 
31.5. Pátek:
8.00. Odjezd z Ostrožské Lhoty. 10.00 – Fačkovské sedlo a
výstup na Klak. Ubytování v Těrchové.
 
1.6. Sobota:
Po hřebeni Malé Fatry - Šútovský vodopád
 
Trasa: Chata Vrátna – Snilovské sedlo – Chata pod Chlebom – Šútovský vodopád – Poludňový Grúň
 
08:30 - Chata Vrátna – Snilovské sedlo kabínkovou lanovkou (10 min.)
08:45 - Snilovské sedlo - po červené značce směr: Chata pod Chlebom (30min)
09:15 - Chata pod Chlebom: celoročně otevřená , občerstvení ( 1415 m ), dále po modré směr:
Šútovský vodopád 1½ h
 
10:45 – Šútovský vodopád - vodopád je skrytý a nachází se několik desítek metrů od hlavního
chodníku. Cesta k němu je sice značená, přesto je třeba dávat pozor a nepřehlédnout ji.
Vodopád je vysoký 38 m, napájejí ho Mojžíšovy prameny, které vytékají pod Hromovým.
 
12:00- 16.00 Odchod zpět na Snilovské sedlo směr Poludňový Grúň. Chata na Grúni a návrat
do Terchové.
 
2.6. Neděle:
9. 00- 12. 00 Výlet do rokliny Jánošíkove Diery - malý okruh. Oběd, odjezd do vlasti.
 
Předpokládané nutné výdaje mimo cestovného. Ubytování 10 euro/ noc. Lanovka na Chleb 10
euro. Jánošíkové Diery 5 euro.
 
Přihlášky a zálohu 20 euro na osobu do 15.5. 2013 u organizátorů akce: Stanislav
Dufka, Jaromír Štěpán.
Pozor!!! Rozdělení do aut a informativní schůzka proběhne v pátek 24.5. ve
20.30 v hospodě Na hřišti.
 
V případě nepříznivého počasí je možnost výletu na Oravský hrad ( 37 km) s návštěvou
Dolného Kubína. Považské muzeum Juraja Jánošíka v Terchovej. Případně termály Rajecké
Teplice (35 km) nebo Bešeňová (60 km). Takže vemte sebou i plavky.
 
Stránky regionu Malá Fatra najdete tady: http://www.regionmalafatra.sk/